چهارمین دوره مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون
چهارمین دوره مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون
چهارمین دوره مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون برگزار شد.

عصر اولین ها// چهارمین دوره مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون برگزار گردید. این برنامه که با مشارکت جمعی از کارکنان کارخانه سیمان کارون و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین مجموعه کارکنان برگزار شد.

در خاتمه این برنامه نیز از برگزیدگان مسابقه با هدایایی تقدیر بعمل آمد.