چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شدند
چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شدند

عصر اولین ها// یک پایگاه خبری در مطلبی تحلیلی در خصوص عملکرد فرماندار مسجدسلیمان مدعی شده که چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شده اند. به گزارش عصر اولین ها، یک پایگاه خبری در مطلبی تحلیلی ضمن اشاره به عملکرد فرماندار مسجدسلیمان مدعی شده که چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شده اند. […]

عصر اولین ها// یک پایگاه خبری در مطلبی تحلیلی در خصوص عملکرد فرماندار مسجدسلیمان مدعی شده که چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شده اند.

به گزارش عصر اولین ها، یک پایگاه خبری در مطلبی تحلیلی ضمن اشاره به عملکرد فرماندار مسجدسلیمان مدعی شده که چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شده اند. این پایگاه خبری نوشته است: حاصل عملکرد شورای شهر مسجدسلیمان؛عزل چند شهردار و دستگیری یک شهردار بوده است و حواشی فراوانی که در خصوص استخدام های فامیلی و مشکلات فراوانی که برخی از اعضای شورای شهر داشتند سبب گردید که ۴عضو شورا رد صلاحیت شوند.

پایگاه خبری عصر اولین ها آماده پاسخگویی هیأت نظارت بر انتخابات در خصوص خبر منتشر شده مزبور می باشد.