چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شدند
چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شدند

عصر اولین ها// یک پایگاه خبری در مطلبی تحلیلی در خصوص عملکرد فرماندار مسجدسلیمان مدعی شده که چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شده اند. به گزارش عصر اولین ها، یک پایگاه خبری در مطلبی تحلیلی ضمن اشاره به عملکرد فرماندار مسجدسلیمان مدعی شده که چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شده اند. […]

عصر اولین ها// یک پایگاه خبری در مطلبی تحلیلی در خصوص عملکرد فرماندار مسجدسلیمان مدعی شده که چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شده اند.

به گزارش عصر اولین ها، یک پایگاه خبری در مطلبی تحلیلی ضمن اشاره به عملکرد فرماندار مسجدسلیمان مدعی شده که چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان رد صلاحیت شده اند. این پایگاه خبری نوشته است: حاصل عملكرد شوراي شهر مسجدسليمان؛عزل چند شهردار و دستگيري يك شهردار بوده است و حواشي فراواني كه در خصوص استخدام هاي فاميلي و مشكلات فراواني كه برخي از اعضاي شوراي شهر داشتند سبب گرديد كه ٤عضو شورا رد صلاحيت شوند.

پایگاه خبری عصر اولین ها آماده پاسخگویی هیأت نظارت بر انتخابات در خصوص خبر منتشر شده مزبور می باشد.