ژیمناستیک مسجدسلیمان برای اولین بار در کشور صاحب مدال شد
ژیمناستیک مسجدسلیمان برای اولین بار در کشور صاحب مدال شد

شهر اولین ها// دومین دوره مسابقات لیگ کشوری ژیمناستیک برای همه در استان مازندران برگزار شد و تیم منتخب بانوان مسجدسلیمان موفق به کسب مدال و مقام تیمی گردید. به گزارش شهر اولین ها،مسابقات کشوری ژیمناستیک برای همه در استان مازندران برگزار شد و تیم ژیمناستیک بانوان مسجدسلیمان به مربیگری خانم ها فرحناز و فاطمه […]

شهر اولین ها// دومین دوره مسابقات لیگ کشوری ژیمناستیک برای همه در استان مازندران برگزار شد و تیم منتخب بانوان مسجدسلیمان موفق به کسب مدال و مقام تیمی گردید.

به گزارش شهر اولین ها،مسابقات کشوری ژیمناستیک برای همه در استان مازندران برگزار شد و تیم ژیمناستیک بانوان مسجدسلیمان به مربیگری خانم ها فرحناز و فاطمه بهداروند در دو ماده تیمی موفق به کسب مقام های دوم و سوم گردید. این رویداد ورزشی که در دهه های اخیر ورزش بانوان شهرستان کمتر رخ داده می تواند زمینه ساز کسب موفقیت های بیشتر ورزشکاران شهر اولین ها تلقی شود.

عرصه ورزش همواره از جمله مواردی است که توانمندی شهروندان بویژه جوانان را به شکلی ویژه و عمومی به جامعه معرفی می نماید. از این رو با بسترسازی بیشتر مسئولین و متولیان ورزش این ظرفیت ها به شکلی هدفمندتر به کسب نتایج مطلوب منجر خواهد شد. در شرایط کنونی افتخارآفرینی بانوان مسجدسلیمان در مسابقات کشوری ژیمناستیک نشان داد که ظرفیت های انسانی شهرستان فراهم بوده و در صورت برنامه ریزی و حمایت بیشتر از این ورزشکاران بزودی شاهد کسب مقام و مدال های رنگارنگ در عرصه ملی و بین المللی خواهیم بود. از طرفی دیگر تجربه موفق حضور بانوان دیگر شهرستان ها در مسابقات مختلف می تواند الگوی مناسبی جهت تغییر نگاه مدیران ورزشی در مسجدسلیمان به این رشته ورزشی ارزیابی شود.

انتظار می رود تا ضمن توجه بیشتر مسئولین به رشته المپیکی ژیمناستیک در مسجدسلیمان بویژه در رده بانوان که اخیراً در مسابقات کشوری صاحب عنوان شده، رویکرد حامیان ورزشی در شهرستان به ژیمناستیک زمینه ساز افتخارات ورزش شهر اولین ها در کشور باشد.