کارخانه ساخت و نگهداری تانک نزاجا در مسجدسلیمان
کارخانه ساخت و نگهداری تانک نزاجا در مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها// امروز 90 درصد قطعات ساخت و نگهداری تانک به همت متخصصان فنی در پایگاههای نیروی زمینی ساخته و تولید می شوند و 10 درصد دیگر از صنایع وزارت دفاع تحویل گرفته می شود. /ب

سایت خبری شهر اولین ها// امروز 90 درصد قطعات ساخت و نگهداری تانک به همت متخصصان فنی در پایگاههای نیروی زمینی ساخته و تولید می شوند و 10 درصد دیگر از صنایع وزارت دفاع تحویل گرفته می شود.