کارخانه سیمان کارون بعلت ایجاد آلاینده ها تعطیل می شود …؟!
کارخانه سیمان کارون بعلت ایجاد آلاینده ها تعطیل می شود …؟!

سایت خبری شهر اولین ها// در حالی که چند وقتی از صدور حکم تعطیلی کارخانه سیمان کاورن می گذرد اما اجرای این حکم بنا به دلایلی به تأخیر افتاده است تا شاید مدیران این کارخانه با اتخاذ تدابیر فنی و اجرایی در کاهش آلاینده ها و بهبود وضعیت فیلتراسیون این مکان چاره ای اندیشه کنند. […]

سایت خبری شهر اولین ها// در حالی که چند وقتی از صدور حکم تعطیلی کارخانه سیمان کاورن می گذرد اما اجرای این حکم بنا به دلایلی به تأخیر افتاده است تا شاید مدیران این کارخانه با اتخاذ تدابیر فنی و اجرایی در کاهش آلاینده ها و بهبود وضعیت فیلتراسیون این مکان چاره ای اندیشه کنند.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط کارخانه سیمان کارون سالهاست که مشکلات عدیده ای را برای اهالی منطقه گلگیر ایجاد نموده که علاوه بر این موضوع خطری جدی برای گونه های متعدد گیاهی و جانوری منطقه محسوب می شود. از اینرو طی سالیان اخیر همواره این موضوع دغدغه جدی مسئولین امر و فعالین زیست محیطی بشمار رفته تا جایی که اخیراً اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان با توجه به افزایش میزان آلایندگی کارخانه سیمان کارون از طریق مراجع قضایی حکم تعطیلی کارخانه سیمان کارون را دریافت نماید.

منابع آگاه خبر داده اند علیرغم اینکه مدتی از صدور این حکم می گذرد و در تاریخ ۲۵ آبانماه نماینده اداره محیط زیست شهرستان جهت اجرای حکم به کارخانه مراجعه نموده که بدلیل اصرار کارکنان بومی منطقه مبنی بر تعویق در اجرای حکم باتوجه به در پیش بودن اتمام ماه ، اجرای حکم را به تأخیر افتاد.ضمن اینکه مدیران کارخانه نیز بر کاهش میزان آلاینده ها با توجه به نصب فیلترهایی برای رفع این آلایندگی ها در آینده ای نزدیک خبر داده اند.

با توجه به موارد فوق هرچند که وضعیت فیلتراسیون و نحوه فعالیت کارخانه سیمان نقش تأثیرگذاری در شرایط زیست محیطی منطقه گلگیر خواهد داشت اما امیدواریم تا این پیگیری ها تا حصول نتیجه مطلوب و مثمرثمر استمرار یابد.