کارشناسان کره ای از سد و نیروگاه مسجدسلیمان بازدید کردند
کارشناسان کره ای از سد و نیروگاه مسجدسلیمان بازدید کردند

شهر اولین ها//نمایندگان شرکت ک واتر kwater کره جنوبی، دیروز از مجموعه سد و نیروگاه و کلیدخانه ۳۲۰kv-400kv مسجدسلیمان دیدن کردند. سید حمید صالحی سرپرست سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: این شرکت کره ای  چند  طرح از قبیل یکپارچه سازی سدها و نیروگاه های برق آبی و سرمایه گذاری در خصوص احداث برخی طرحهای در […]

شهر اولین ها//نمایندگان شرکت ک واتر kwater کره جنوبی، دیروز از مجموعه سد و نیروگاه و کلیدخانه ۳۲۰kv-400kv مسجدسلیمان دیدن کردند.

سید حمید صالحی سرپرست سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: این شرکت کره ای  چند  طرح از قبیل یکپارچه سازی سدها و نیروگاه های برق آبی و سرمایه گذاری در خصوص احداث برخی طرحهای در حال مطالعه وزارت نیرو را دردست بررسی دارد.
سد و نیروگاه سد مسجدسلیمان دارای هشت واحد ۲۵۰ مگاواتی بوده که توان تولید ۲۰۰۰ مگاوات ساعت انرژی برق آبی را دارا می باشد که نقش مهمی در تولید انرژی الکتریکی، تنظیم ولتاژ و فرکانس در ساعت های پیک شبکه برق کشور برعهده دارد.