کارشناسان کره ای از سد و نیروگاه مسجدسلیمان بازدید کردند
کارشناسان کره ای از سد و نیروگاه مسجدسلیمان بازدید کردند

شهر اولین ها//نمايندگان شرکت ک واتر kwater کره جنوبي، ديروز از مجموعه سد و نيروگاه و کليدخانه 320kv-400kv مسجدسليمان ديدن کردند. سيد حميد صالحي سرپرست سد و نيروگاه مسجدسليمان گفت: اين شرکت کره اي  چند  طرح از قبيل يکپارچه سازي سدها و نيروگاه هاي برق آبي و سرمايه گذاري در خصوص احداث برخي طرحهاي در […]

شهر اولین ها//نمايندگان شرکت ک واتر kwater کره جنوبي، ديروز از مجموعه سد و نيروگاه و کليدخانه 320kv-400kv مسجدسليمان ديدن کردند.

سيد حميد صالحي سرپرست سد و نيروگاه مسجدسليمان گفت: اين شرکت کره اي  چند  طرح از قبيل يکپارچه سازي سدها و نيروگاه هاي برق آبي و سرمايه گذاري در خصوص احداث برخي طرحهاي در حال مطالعه وزارت نيرو را دردست بررسي دارد.
سد و نيروگاه سد مسجدسليمان داراي هشت واحد 250 مگاواتي بوده که توان توليد 2000 مگاوات ساعت انرژي برق آبي را دارا مي باشد كه نقش مهمي در توليد انرژي الكتريكي، تنظيم ولتاژ و فركانس در ساعت هاي پيك شبكه برق كشور برعهده دارد.