کارکنان نفت و گاز مسجدسلیمان واکنش در شرایط اضطرار را مرور کردند
کارکنان نفت و گاز مسجدسلیمان واکنش در شرایط اضطرار را مرور کردند

شهر اولین ها//مانور مشترک واکنش در شرایط اضطراری و بحران سطح یک در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد. به گزارش شهر اولین ها، این مانور با هدف سنجش و محک آمادگی نیروهای اداره ایمنی بهداشت و محیط زیست این شرکت در وقوع حوادث و آتش سوزی های صنعتی و غیر صنعتی […]

شهر اولین ها//مانور مشترک واکنش در شرایط اضطراری و بحران سطح یک در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش شهر اولین ها، این مانور با هدف سنجش و محک آمادگی نیروهای اداره ایمنی بهداشت و محیط زیست این شرکت در وقوع حوادث و آتش سوزی های صنعتی و غیر صنعتی در محل کارخانه بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان برگزار شد.مانور مشترک واکنش در شرایط اضطراری و بحران سطح یک با همکاری مشترک اداره های عملیات و حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان با هدف انتقال آموزه های ایمنی به کارکنان این اداره و بهره گیری از توانمندی این نیروها در بحرانهای یاد شده و همچنین کسب هماهنگی و افزایش آمادگی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، در این مانور مباحثی همچون اولویتهای واکنش، نحوه برخورد با نشت گازهای سمی و قابل اشتعال، تخلیه اضطراری کارکنان، خاموشی و توقف تولید اضطراری و غیره از سوی کارشناس اداره HSE   مطرح و ازسوی شرکت کنندگان به طور عملی اجرا شد.