کارگروه ورزش نماینده مسجدسلیمان طبق کدام قانون و دستورالعمل فعالیت می کند
کارگروه ورزش نماینده مسجدسلیمان طبق کدام قانون و دستورالعمل فعالیت می کند

چه کسی پاسخگوی قانون گریزی های کارگروه ورزش نماینده مسجدسلیمان است؟/ از حضور در جلسات باشگاه نفت تا واریزی میلیاردی و کمک های قطره چکانی/ سالن مجموعه ورزشی شهید آذر در قرق مسئول کارگروه ورزش/ پشت پرده سکوت سرپرست آموزش و پرورش مسجدسلیمان چیست؟ / وقتی عربده کشی و قلدری در ورزش تبدیل به ارزش می شود

عصر اولین ها// شکل گیری نهادهای موازی در مسجدسلیمان موجب شده تا فعالیت ها و شرح وظایف اداره ورزش و جوانان شهرستان بعنوان اصلی ترین نهاد متولی این حوزه تحت الشعاع قرار گیرد.
به گزارش عصر اولین ها، علیرغم گذشت بیش از یکسال از فعالیت کارگروه ورزش نماینده مردم مسجدسلیمان فعالیت این افراد بدون دستورالعمل و قانون مشخص تا حدود زیادی عملکرد و شرح وظایف اداره ورزش و جوانان مسجدسلیمان را تحت الشعاع قرار داده است. از جمله این اقدامات کمک های مالی به هیأتها وباشگاههای ورزشی است که مشخص نیست مطابق با کدامین قانون و دستورالعمل با منابع مالی مختلف صورت گرفته است.
علاوه بر این برخی افراد این کارگروه در جلسات باشگاه نفت مسجدسلیمان که جهت مذاکره با سرمربی باشگاه انجام شده حضور داشته اند. این موضوع از جمله موارد دخالت افراد غیرمسئول در تصمیم گیری های یک باشگاه خصوصی به شمار می رود. علاوه بر این توزیع البسه و لوازم ورزشی در برخی مناطق محروم شهرستان نیز از دیگر اقدامات این کارگروه بوده که انتظار می رفت محرومیت زدایی از این مناطق به شکل زیرساختی و اصولی با بهره مندی از ظرفیت های دستگاههای اجرایی ودیگر واحدهای صنعتی و تولیدی انجام پذیرد.
در تازه ترین اخبار واصله نیز خبر می رسد که بهره برداری از سالن ورزشی مجموعه شهید آذر سال هاست در اختیار مسئول کارگروه ورزش نماینده مردم مسجدسلیمان است. مجموعه ای که متعلق به اداره آموزش و پرورش بوده و گفته می شود علاوه بر عدم پرداخت اجاره بهای سالانه توسط افرد مذکور به اداره آموزش و پرورش، استمرار بهره برداری از سالن نیز بدون هیچگونه قرارداد منعقده انجام می شود. همچنین ست ورزشی موجود در سالن نیز اخیراً مورد پیگیری قرار گرفته و علیرغم اهدای این اقلام و تجهیزات ورزشی به اداره آ.پ مسجدسلیمان از سوی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، این اداره بهره برداری از سالن و تجهیزات ورزشی مورد اشاره را تحت اختیار خود قرار دهد.
با تمام این تفاسیر باید پرسید که کارگروه ورزش نماینده مردم مسجدسلیمان به استناد کدام قانون و دستورالعمل فعالیت می تواند و کدام نهاد مسئولیت نظارت و پاسخگویی در خصوص قانون گریزی برخی افراد این کارگروه را دارد؟ آیا نماینده مردم مسجدسلیمان از فعالیت غیرمنطبق با قانون کارگروه ورزش خود مطلع است؟ پشت پرده سکوت مدیر آموزش و پرورش مسجدسلیمان در قبال قانون گریزی های اخیر مسئول کارگروه ورزش نماینده چیست؟
پرسش هایی که پاسخ به آن ها می تواند بخشی از ابهامات و چالش های ماههای اخیر ورزش و جوانان مسجدسلیمان را مرتفع سازد.