کاشت بذر بلوط با دستان پرسنل کارخانه سیمان کارون در روز پاسداشت هوای پاک
کاشت بذر بلوط با دستان پرسنل کارخانه سیمان کارون در روز پاسداشت هوای پاک
در روز پاسداشت هوای پاک بذر بلوط با دستان پرسنل کارخانه سیمان کارون کاشته شد.

عصر اولین ها// همزمان با روز ملی هوای پاک، مهران امامی رئیس کارخانه سیمان کارون شهر گلگیر از اجرای برنامه بذرکاری توسط پرسنل آن مجموعه در محدوده فضای سبز شرکت خبر داد.
امامی گفت: پاسداری از هوای پاک وظیفه عمومی است که هر کس به نوعی، میتواند در این مهم شریک و پر نقش باشد و به یقین هر قدم کوچک در این راستا ثمر بخش و امیدوارکننده خواهد بود.
وی افزود:از آنجا که توسعه فضای سبز علاوه بر الزامات قانونی صنایع ،موجبات دریافت نتایج و ثمره مطلوب در محیط درونی و پیرامون هر شرکت و کارخانه ای خواهد شد ، امروز بهانه ی زیبایی بود که به جهت تفهیم ارزش این روز بزرگ به پرسنل متبوع ، تعداد ۱۳۰ بذر بلوط به دست نیروهای شاغل در این مجموعه و به امید جوانه مهر ،پاکی و سلامتی در دل خاک نشانده شود.