کاشت درختان مثمر در حمیدیه با مشارکت تشکل های محیط زیستی خوزستان
کاشت درختان مثمر در حمیدیه با مشارکت تشکل های محیط زیستی خوزستان

عصر اولین ها//با مشارکت جمعی از تشکل های مردم نهاد و همزمان با هفته درختکاری در حمیدیه برنامه کاشت درختان مثمر برگزار گردید. به گزارش عصر اولین ها، با حضور جمعی از تشکل های مردم نهادکاشت درختان مثمر در حمیدیه انجام گرفت. در این برنامه انجمن حامیان طبیعت ومحیط زیست حمیدیه با مشارکت انجمن حامیان […]

عصر اولین ها//با مشارکت جمعی از تشکل های مردم نهاد و همزمان با هفته درختکاری در حمیدیه برنامه کاشت درختان مثمر برگزار گردید.

به گزارش عصر اولین ها، با حضور جمعی از تشکل های مردم نهادکاشت درختان مثمر در حمیدیه انجام گرفت. در این برنامه انجمن حامیان طبیعت ومحیط زیست حمیدیه با مشارکت انجمن حامیان طبیعت دشت بزرگ و انجمن محافظان حریم سبز خوزستان‌ و انجمن‌ دیدبان جلگه سبز خوزستان تعداد ۷۰۰ درخت مثمر به تیپ‌۳۹۲زرهی دشت آزادگان اهداء و با مزین کردن درختان به نام شهداء آنها را در کوی سازمانی تیپ غرس کردند. در این برنامه که فرماندهی تیپ با مارش نظامی از انجمنهای مردم نهاد استان خوزستان استقبال کردند.
ناصر منابی به نمایندگی از انجمنهای استان بیان داشت: انجمنهای مردم نهاد استان خوزستان با کارهای جهادی خود در عرصه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در تمام استان خوزستان مشغول کاشت درختان مثمر و بومی هستند که در این خصوص مسئولین دولتی بایستی از آنها حمایت کنند. منابی بیان کرد: شهداء با خون خود درخت مثمر انقلاب را آبیاری کردند و امروز ما نتیجه و ثمرات این درخت که همان استقرار و اقتدار ایران اسلامی را می‌بینیم .ما هم به این نیت تمام خاک خوزستان را با درختان مثمر مزین خواهیم کرد.
وی بیان داشت: در اقتصاد مقاومتی لازمه نگاه ویژه به بخش کشاورزی‌ است. تنها بخشی که در عرصه تحریمات نفتی موفق و سربلند بیرون آمد بخش کشاورزی است. انتقال آب از سرشاخه‌های رودهای کارون و کرخه‌ ضربه بزرگی به اقتصاد کشور است. لذا خواستار توقف فوری این اقدامات مخرب و غیر کارشناسانه هستیم.