کاشت نهال بلوط در اندیکا همزمان با روز ملی بلوط زاگرس
کاشت نهال بلوط در اندیکا همزمان با روز ملی بلوط زاگرس
همزمان با روز ملی بلوط زاگرس، برنامه کاشت درخت بلوط در اندیکا برگزار شد.

عصراولین ها// به مناسبت روز ملی بلوط زاگرس برنامه کاشت نهال بلوط در شهرستان اندیکا برگزار شد.

جمعی از اعضای انجمن آسمان آبی و زمین سبز به مناسبت روز ملی بلوط زاگرس در شهرستان اندیکا اقدام به کاشت نهال بلوط نمودند.