کاشت نهال در مسجدسلیمان همزمان با روز جهانی جنگل
کاشت نهال در مسجدسلیمان همزمان با روز جهانی جنگل

برنامه نهال کاری در محله باشگاه سوارکاران مسجدسلیمان به مناسبت روز جهانی جنگل به همت فعالین محیط زیست شهرستان برگزار شد.

برنامه نهال کاری در محله باشگاه سوارکاران مسجدسلیمان به مناسبت روز جهانی جنگل به همت فعالین محیط زیست شهرستان برگزار شد.