کاندیداتوری شورای شهر، سرگرمی جدید در مسجدسلیمان!؟
کاندیداتوری شورای شهر، سرگرمی جدید در مسجدسلیمان!؟

عصر اولین ها//ماراتن کاندیداتوری انتخابات شورای شهر در مسجدسلیمان با ثبت نام ۱۶۰ کاندیداها خاتمه یافت تا فرآیند بررسی احراز صلاحیت آنان در دستور کار قرار گیرد. در این میان حضور این تعداد کاندیداها در انتخابات شورای شهر دوره ششم می تواند بیانگر مواردی باشد که این نهاد مدنی را با بیش از ۲۰ سال […]

عصر اولین ها//ماراتن کاندیداتوری انتخابات شورای شهر در مسجدسلیمان با ثبت نام ۱۶۰ کاندیداها خاتمه یافت تا فرآیند بررسی احراز صلاحیت آنان در دستور کار قرار گیرد. در این میان حضور این تعداد کاندیداها در انتخابات شورای شهر دوره ششم می تواند بیانگر مواردی باشد که این نهاد مدنی را با بیش از ۲۰ سال سابقه تحت الشعاع خود قرار دهد. حضور کاندیدا و اعضای ادوار پیشین، افراد نامی و گمنام و افراد دیگر در کارزار انتخاباتی شورا موجب گردیده که این فرآیند به نوعی سرگرمی متفاوتی برای برخی افراد تلقی گردد.

اگر چه شورای شهر دوره پنجم مسجدسلیمان سال های پر از حاشیه و چالش را پشت سر گذاشت و حتی تا پای انحلال نیز پیش رفت اما همچنان بسیاری برای رسیدن به کرسی این نهاد مردمی علاقمند هستند. عملکرد اعضای شورای شهر در دوره های قبلی (بویژه دوره پنجم) موجب شد تا شورای شهر اعتبار و جایگاه خود را نزد شهروندان تا حدود زیادی متزلزل یابد. از آن جهت میزان نارضایتی از اتخاذ تصمیمات در برهه های زمانی مختلف و ضعف نظارتی شورا را به وضوح در گفتار مردم می توان مشاهده نمود.

ثبت نام ۱۶۰ کاندیداها در انتخایات شورای شهر علاوه بر انصراف برخی افراد از کاندیداتوری و عدم حضور برخی چهره های دیگر در کارزار انتخاباتی می توانست مجموع کاندیداهای انتخابات شورای شهر دوره ششم در مسجدسلیمان را به بیش از  ۲۰۰ نفر برساند. موضوعی که در صورت احراز صلاحیت اکثریت کاندیداها می تواند یک رکورد را به ثبت برساند و مسجدسلیمان را در این زمینه نیز به شهر اولین ها تبدیل نماید. هر چند به نظر می رسد هدف بسیاری از کاندیداها متفاوت ارزیابی می شود و برخی از آنان با هدف مطرح شدن به عرصه انتخابات پای گذاشته اند. با این حال باید در نظر داشت که کاندیداها در عناوین قبلی و جایگاه شغلی خود تا چه اندازه برای شهر و شهروندان مفید بوده اند و بعنوان یک فرد قابل اعتماد می توانند به عرصه خدمتگزاری در شورای شهر راه یابند.

با تمام آنچه گفته شد تصمیم و انتخاب مردم در انتخابات دوره ششم شورای شهر از اهمیت بالایی برخوردار است و مبنای انتخاب کاندیداها هر چه باشد عیار شهروندان را در بزنگاه انتخابات بار دیگر محک خواهد زد. علاوه بر این با افزایش آگاهی شهروندان و گستره مطالبه گری فعلی بدون شک اعضای شورای شهر ششم در مسیر پیش رو بایستی از توانمندی و کارآمدی بالایی برخوردار باشند تا با ثبت عملکردی مطلوب زمینه رضایتمندی مردم را فراهم سازند.