کاهش اعتبارات استانی مسجدسلیمان و نقش نماینده مردم در جذب بودجه
کاهش اعتبارات استانی مسجدسلیمان و نقش نماینده مردم در جذب بودجه

عصر اولین ها// طی ماههای اخیر عنوان شده بود که با توجه به کاهش سهم اعتبار استان از محل تملک دارایی های سرمایه ای، اعتبارات تخصیص یافته به مسجدسلیمان نیز به تناسب کاهش یافته است. این در حالی است که با توجه به حضور علیرضا ورناصری بعنوان نماینده ناظر بر شورای برنامه ریزی و توسعه […]

عصر اولین ها// طی ماههای اخیر عنوان شده بود که با توجه به کاهش سهم اعتبار استان از محل تملک دارایی های سرمایه ای، اعتبارات تخصیص یافته به مسجدسلیمان نیز به تناسب کاهش یافته است. این در حالی است که با توجه به حضور علیرضا ورناصری بعنوان نماینده ناظر بر شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان باید دید تا چه اندازه جذب این اعتبارات در مسجدسلیمان تحقق خواهد یافت.

به گزارش عصر اولین ها، طی ماههای گذشته در راستای اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و جهت ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته میزان اعتبارات تخصیص یافته به شهرستان های مختلف استان خوزستان تعیین گردید. از طرفی گفته می شود که بودجه استانی مسجدسلیمان نسبت به سال گذشته حدود ۲۶ درصد کاهش داشته است. هر چند که برخی ادارات نتوانستند بودجه تخصیصی سال گذشته را جذب کنند و آن گونه که پیداست تنها ۳۰ درصد رقم تخصیص یافته جذب شده بود.

از سوی دیگر علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس بعنوان نماینده ناظر بر شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان تعیین گردید. حضور وی در این شورا از جهاتی می تواند در جذب اعتبارات استانی مسجدسلیمان تأثیرگذار باشد و علاوه بر نظارت بر نحوه و چگونگی روند اعتبارات تخصیصی به شهرستان ها، با پیگیری و تأکید به مدیران مسجدسلیمان در ارائه طرح و برنامه های مشخص برای پیشبرد اهداف توسعه ای شهرستان می تواند در افزایش میزان جذب اعتبارات نقش بسزایی ایفا نماید.

همچنین باید اشاره داشت که در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان به تفکیک دستگاه برنامه، با پیشنهاد دبیر شورا بر اساس قوانین و مقررات بالا دستی صورت خواهد گرفت و نیز بررسی و تصویب سیاست‌ها و تعیین اولویت‌های ‌پروژه ها و اعتبارات و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان از دیگر وظایفی است که در قانون برعهده این شورا قرار داده شده است. علاوه بر این کارگروه‌های اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان وخانواده و آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، در قالب کارگروه های تخصصی در سطح استان انجام وظیفه خواهند داشت. 

شریعتی استاندار خوزستان نیز پیش از این به تعیین شاخص‌های جدید توزیع منابع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اشاره کرد و گفت: بر اساس شاخص‌های جدید در تلاش هستیم تا با عدالت بهتری نسبت به توزیع اعتبارات شهرستانی اقدام کنیم.شریعتی گفت: بر همین اساس با اولویت‌بندی که صورت می‌گیرد، شهرستان‌های استان از حداقل و حداکثر منابع دولتی برخوردار خواهند شد و از این طریق مناطقی که مشکلات بیشتری دارند، اعتبارات بهتری دریافت خواهند کرد.

با تمام این تفاسیر باید منتظر ماند تا با توجه به انبوه پروژه های نیمه تمام و مشکلات زیرساختی در مسجدسلیمان و فاصله چشمگیر شاخص های برخورداری شهرستان از سطح متوسط تعیین شده در استان و کشور، چه میزان از اعتبارات تخصیصی مصوب به مسجدسلیمان جذب خواهد شد. بدون شک در این مسیر نقش نماینده مردم شهرستان در مجلس بعنوان عضو ناظر بر شورای استانی و نیز پایش عملکرد مدیران شهرستانی توسط وی، به شکل قابل توجهی نمود پیدا خواهد کرد. از این رو پیشرفت و توسعه مسجدسلیمان در سایه رشد شاخص های برخورداری از جمله مواردی است که در سال آینده با ارزیابی عملکرد نماینده مردم در مجلس، فرماندار شهرستان و مدیران ادارات انجام خواهد پذیرفت.