کاهش تعداد اعضای شورای شهر مسجدسلیمان به ۷ نفر/ اعمال تغییرات از شورای پنجم
کاهش تعداد اعضای شورای شهر مسجدسلیمان به ۷ نفر/ اعمال تغییرات از شورای پنجم

سایت خبری شهر اولین ها// نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس پس از تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شدند و ماده یک آن را به تصویب رساندند. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، بر اساس […]

سایت خبری شهر اولین ها// نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس پس از تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شدند و ماده یک آن را به تصویب رساندند.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، بر اساس مصوبه امروز مجلس تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای شهر کاهش می یابد. تعداد اعضای اصلی شورای شهر مسجدسلیمان طبق مصوبه جدید مجلس، از دور آینده ۷ نفر خواهد بود. پیش از این تعداد اعضای اصلی شورای شهر اهواز ۱۱ نفر بود. این تعداد در دوره های اول تا سوم، ۷نفر بود و حالا با مصوبه امروز مجلس تعداد اعضای اصلی شورای شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر از جمله مسجدسلیمان ، از دور آینده و طی انتخابات شورای شهر پنجم به هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل کاهش می یابد.

بر این اساس تعداد اعضای شوراها از دوره آینده به شرح ذیل است:

الف- شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل

ب- شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل

پ- شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل

ت- شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل

ث- شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل

ج- شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی‌البدل

چ- شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل

طبق تبصره این ماده، ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.