کاهش مصرف انرژی در نیروگاه مسجدسلیمان
کاهش مصرف انرژی در نیروگاه مسجدسلیمان

شهر اولین ها//با تنظیم پارامترهای حفاظتی این سافت استارترها می‌توان تمامی هشدارهای مربوط به بی‌باری الکتروپمپ‌ها، اضافه جریان و حفاظت در برابر از دست رفتن یک فاز را کنترل کرد. با نصب تجهیزات راه‌اندازی و کنترل برق در نیروگاه مسجدسلیمان، مصرف انرژی در پمپ‌های تخلیه این نیروگاه به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به‌گزارش شهر […]

شهر اولین ها//با تنظیم پارامترهای حفاظتی این سافت استارترها می‌توان تمامی هشدارهای مربوط به بی‌باری الکتروپمپ‌ها، اضافه جریان و حفاظت در برابر از دست رفتن یک فاز را کنترل کرد.

با نصب تجهیزات راه‌اندازی و کنترل برق در نیروگاه مسجدسلیمان، مصرف انرژی در پمپ‌های تخلیه این نیروگاه به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
به‌گزارش شهر اولین ها معاون فنی و مهندسی سد و نیروگاه مسجدسلیمان، کاهش جریان راه‌اندازی الکتروپمپ‌ها، کاهش میزان تعمیر و نگهداری و محدود کردن توان مصرفی الکتروپمپ‌ها را از مزایای سافت استارتر عنوان کرد و افزود: در راستای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی در نیروگاه و استفاده بهینه از تجهیزات، چهار عدد سافت استارتر در تابلوهای مربوط به پمپ‌های تخلیه فازیک نیروگاه نصب شده است.
“فرزاد جونعلی‌وند” تصریح کرد: با تنظیم پارامترهای حفاظتی این سافت استارترها می‌توان تمامی هشدارهای مربوط به بی‌باری الکتروپمپ ها، اضافه جریان و حفاظت در برابر از دست رفتن یک فاز را کنترل کرد.
در فاز اول نیروگاه مسجدسلیمان چهار دستگاه الکتروپمپ با ظرفیت 75 کیلووات و چهار دستگاه الکتروپمپ با ظرفیت 45 کیلووات برای تخلیه آب‌های نشتی نصب شده است.