کلاف سردرگم ورزش خوزستان با تداوم بی برنامگی مجمع نمایندگان استان
کلاف سردرگم ورزش خوزستان با تداوم بی برنامگی مجمع نمایندگان استان

عصر اولین ها//با گذشت قریب به یکسال از حضور نمایندگان خوزستان در مجلس یازدهم، عدم نظارت صحیح و بی برنامگی در حوزه ورزش و جوانان همچنان ادامه دارد. از سیدکریم حسینی بعنوان رییس مجمع نمایندگان که خود هم اکنون ریاست هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی را نیز عهده دار می باشد بیش از […]

عصر اولین ها//با گذشت قریب به یکسال از حضور نمایندگان خوزستان در مجلس یازدهم، عدم نظارت صحیح و بی برنامگی در حوزه ورزش و جوانان همچنان ادامه دارد. از سیدکریم حسینی بعنوان رییس مجمع نمایندگان که خود هم اکنون ریاست هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی را نیز عهده دار می باشد بیش از سایر نمایندگان انتظار می رفت.

از سوء مدیریت ورزش و جوانان در استان و مدیریت پروازی گرفته ( که مورد انتقاد رییس مجمع نمایندگان هم قرار گرفته بود ) تا بلاتکلیف ماندن مجموعه ورزشی ۱۶ هکتاری، عدم راهبرد موفق در حوزه جوانان و تداوم مشکلات عدیده زیرساختی در ورزش استان موجب شده تا عملکرد مجمع نمایندگان در حوزه ورزش و جوانان ناامید کننده جلوه نماید.

از سوی دیگر سیدکریم حسینی خود از اعضای فراکسیون مجلس نیز به شمار می رود اما غفلت وی و مجمع نمایندگان موجب شده تا ورزش خوزستان در دوره مجلس یازدهم به فراموشی سپرده شود. علاوه بر این افزایش آسیب های حوزه جوانان و عدم توجه به توانمندسازی آنان در حوزه خانواده و زندگی خود بیانگر این موضوع است از سوی نمایندگانی که نسبت به مقوله « ورزش» اقدام خاصی صورت نگرفته نباید انتظار داشت تا نگرش مثبتی به حوزه « جوانان» داشته باشند.
با تمام این تفاسیر وضعیت فعلی ورزش خوزستان و افزایش نارضایتی جامعه ورزش اعم از ورزشکاران، باشگاه داران، مسیولین هیات ها، پیشکسوتان و … هشداری است برای مجمع نمایندگان که عملکرد شاخصی در حوزه ورزش نداشته اند و تداوم این وضعیت نمی تواند متضمن اعتماد دوباره جامعه پرشمار ورزش خوزستان به نمایندگان خود در مجلس باشد.