کمبود زمین های صنعتی در شهرستان و لزوم تسریع در توسعه شهرک های صنعتی مسجدسلیمان
کمبود زمین های صنعتی در شهرستان و لزوم تسریع در توسعه شهرک های صنعتی مسجدسلیمان
شیخ رباط رئیس اداره صمت مسجد سلیمان در جلسه شورای اداری شهرستان پیشنهاد تسریع در توسعه شهرک های صنعتی مسجدسلیمان با توجه به کمبود زمین های صنعتی در شهرستان را ارائه نمود.

 با حضور دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور ، دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان ، دکتر ورناصری نماینده محترم شهرستان ، دکتر رضایی فاضل فرماندار شهرستان و سایر مسئولین استانی و شهرستان جلسه شورای اداری در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد .

در این جلسه ادارات جهاد کشاورزی و صنعت و معدن گزارش و پیشنهاداتی را ارائه نمودند.
شیخ رباط رئیس اداره صمت مسجد سلیمان در این جلسه ضمن ارائه گزارش ، پیشنهاد تسریع در توسعه شهرک های صنعتی مسجدسلیمان با توجه به کمبود زمین های صنعتی در شهرستان را دادند .
همچنین با توجه به وجود کارخانه سیمان پیشنهاد توسعه صنایع پایین دستی محصول سیمان را با احداث شهرک تخصصی صنایع کانی غیر فلزی را ارائه دادند .