کمبود پرستار در استان خوزستان
کمبود پرستار در استان خوزستان
ضریب پرستار به تخت در خوزستان حدود ۰.۷ است.

عصر اولین ها//رئیس نظام پرستاری اهواز با اشاره به کمبود شدید جدی پرستار در خوزستان، بیان کرد: در حال حاضر استاندارد ضریب پرستار به تخت ۱.۵ است، یعنی به ازای هر تخت یک و نیم پرستار لازم است، اما این رقم در خوزستان حدود ۰.۷ است که این وضعیت نامطلوب است و نشان‌دهنده فقر نیروی انسانی است.
گچ‌کوبان عنوان کرد: در مورد جذب پرستار این همه شعار داده شد، اما در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، سهمیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز تنها دو پرستار بود.

ماندگار نبودن پرستاران در خوزستان
وی با اشاره به مهاجرت پرستاران از خوزستان، عنوان کرد: بر اساس آمارها ، در سال گذشته بیش از ۱۵۰ پرستار از خوزستان به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. البته ممکن است آمار بیش از این باشد، زیرا برخی همین طوری رها می‌کنند و می‌روند. این آمار به جز پرستارانی است که از خوزستان به استان‌های دیگر مهاجرت می‌کنند. برخی حتی حاضر نیستند طرح خود را در خوزستان بگذرانند.
رئیس نظام پرستاری اهواز با بیان دلایل ماندگار نبودن پرستاران در خوزستان افزود: شرایط جوی خوزستان مطلوب نیست و  هیچ گونه رفاه و مزایایی برای پرستاران شاغل در خوزستان نسبت به پرستاران شاغل در استان‌های دیگر وجود ندارد.

  • منبع خبر : صدا و سیما