کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار سد شهید عباسپور برتر شد
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار سد شهید عباسپور برتر شد

سایت خبری شهر اولین ها// در سومین همایش تقدیر از کمیته های برتر ایمنی و بهداشت کار شهرستان مسجدسلیمان، تندیس برتر این همایش به سد و نیروگاه شهید عباسپور رسید. به گزارش رسایت خبری شهر اولین ها، کمیته ایمنی و بهداشت سد و نیروگاه شهید عباسپور توانست با شرکت در سومین همایش تقدیر از کمیته […]

سایت خبری شهر اولین ها// در سومین همایش تقدیر از کمیته های برتر ایمنی و بهداشت کار شهرستان مسجدسلیمان، تندیس برتر این همایش به سد و نیروگاه شهید عباسپور رسید.

به گزارش رسایت خبری شهر اولین ها، کمیته ایمنی و بهداشت سد و نیروگاه شهید عباسپور توانست با شرکت در سومین همایش تقدیر از کمیته های برتر حفاظت فنی و بهداشت کار سال 94 که در سالن اجتماعات شرکت نفت شهرستان مسجدسلیمان و به میزبانی اداره کار و امور اجتماعی این شهرستان برگزار گردید، لوح و تندیس برترین کمیته ایمنی و بهداشت سال 94 را از بین 30 شرکت، از آن خود کند.
“سید حمید صالحی” مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور گفت: هدف ما دستیابی به بهترین استانداردهای بین الملی جهت حفاظت و حراست از پرسنل و سیستم دو نیروگاه عظیم شهید عباسپور و مسجدسلیمان است.
وی خاطرنشان کرد: سد و نیروگاه شهید عباسپور در زمینه رعایت نکات ایمنی حفاظت و بهداشت در زمره بهترین ها در سطح کشور است.
صالحی همچنین بر سلامت کارکنان و بهداشت محیط کار این شرکت ها تاکید کرد و آن را از مهمترین اولویت های این دو شرکت دانست.
سد و نیروگاه شهید عباسپور با ارائه گزارش های مصور از فعالیت های خود در سال جاری توانست عنوان برترین کمیته حفاظت فنی و بهداشت محیط کار را به دست آورد.