کم توجهی به عناصر هویت ساز شهری در اهواز
کم توجهی به عناصر هویت ساز شهری در اهواز
با عنایت به کم حوصلگی مخاطبین و با هدف رسیدن سریع به مقصود مطالب به اختصار و تیتروار عرض می شود.

عصر اولین ها//نوید قائدی: شکی نیست که برای غنای هویت شهر نیاز است به عناصر هویت ساز که غالبا ریشه در تاریخ و فرهنگ و ذهن شهروندان دارد، توجه ویژه شود و برای حفظ واحیا و مرمت آن ها از جانب مجریان ذیربط اقدام های قاطع بعمل آید.

– متاسفانه در شهر اهواز به جز چند مورد انگشت شمار مانند پل سیاه،پل معلق یا سفید،بنای سیلو و سه گوش و چند خانه و بخش هایی از منطقه امانیه مانند فلکه ساعت، ایستگاه راه آهن مانند عمارت های مربوط به راه آهن موارد دیگری را نمی توان برشمرد.
– در این سالها به جز شعار جهت حفظ بافت قدیمی منطقه عامری تلاشی جهت حفظ بافت های مرکز شهر و احیا و مرمت آن ها بعمل نیامده است، همین امر سبب شده هر روز تعدادی از درختان کهنسال، بخشی از بافت خیابان و خانه های کهنه تخریب شوند، که به مهمترین آن ها خانه احمد محمود و قطع بخشی از درختان کنار می توان اشاره کرد.
– آموزش و ترویج و ایجاد علاقه و عشق و نهادینه کردن حس تعلق خاطر میان شهروندان خصوصا نسل نوجوان و جوان از وظایف اخلاقی کلیه مسئولان حوزه فرهنگی اجتماعی مانند جراید، مدارس، معاونت فرهنگی شهرداری،کانون های پرورش فکری و میران فرهنگی و البته افراد کنشگر و سازمان های مردم نهاد است.
-با توجه به ضعف های گذشته فرمانداری اهواز و شورای شهر اگر دوست دار رونق شهری و علاقمند به راهکارهای زنده نگهداشتن هویت شهر هستند باید کارگروه هایی را در این زمینه ایجاد تا با تشکیل جلسات مستمر این مبحث مهم را پیگیری نمایند.
– معاونت شهرسازی شهرداری با هماهنگی میراث فرهنگی باید و الزامی است که خواستار انجام مطالعات موضوعی ایجاد و حفظ و مرمت بافت های قدیمی شهر و عناصر هویت ساز شهر باشند تا با انجام مطالعات و اخذ مجوزهای لازم زمینه الزام اجرای برنامه های آینده توسط شورا و شهرداران فراهم شود،مانند اقدام های شهرداری تهران در بافت های مرکز شهر که مفید بوده است.
– به نظر میرسد پیگیری های دوست داران میراث در زمینه بافت ها و عناصر هویت ساز علیرغم تلاش های زیاد نتیجه مطلوبی نداشته و نیاز است در زمینه تجمیع خواسته ها و پیگیری ها چاره اندیشی و اقدام شود و این تفکر واجب عمومی تر و فراگیر تر مطرح شود.

من ا… التوفیق

  • نویسنده : نوید قائدی