کنترل از راه دور منابع طبیعی در حمیدیه همچنان ادامه دارد
کنترل از راه دور منابع طبیعی در حمیدیه همچنان ادامه دارد

عصر اولین ها// با وجود جنگل های ارزشمند خسرج و اطراف حمیدیه، عدم استقرار اداره منابع طبیعی در این شهرستان موجب شده تا امورات مربوط به این حوزه از طریق اداره اهواز انجام پذیرد. از طرفی قطع بی رویه درختان در حمیدیه همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد از سوی نهادهای متولی اقدامی […]

عصر اولین ها// با وجود جنگل های ارزشمند خسرج و اطراف حمیدیه، عدم استقرار اداره منابع طبیعی در این شهرستان موجب شده تا امورات مربوط به این حوزه از طریق اداره اهواز انجام پذیرد. از طرفی قطع بی رویه درختان در حمیدیه همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد از سوی نهادهای متولی اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

به گزارش عصر اولین ها، شواهد موجود در حمیدیه طی روزهای اخیر از قلع و قمع درختان دست کاشت در روستاهای اطراف حمیدیه و منطقه حلاف خبر می دهند. این در حالی است که طی سالهای اخیر برنامه درختکاری در این مناطق با هدف توسعه جنگل ها و حمایت از منابع طبیعی شهرستان صورت گرفته بود. هر چند به نظر می رسد که عدم استقرار اداره منابع طبیعی در حمیدیه همچنان بر غفلت و کم توجهی این نهاد در صیانت از جنگل های شهرستان افزوده است. علاوه بر این عدم برخورد قانونی با متخلفین نیز بر دامنه تجاوز به منابع ملی و درختان این منطقه افزوده است. بدون شک تداوم قتل عام درختان توسط سودجویان و قاتلان طبیعت که بعضاً برای تولید زغال بصورت غیرقانونی صورت می پذیرد در ادامه نیز تصرف منابع ملی را در پی خواهد داشت. از این رو انتظار می رود تا ضمن رسیدگی دادستان حمیدیه به موضوع بعنوان مدعی العموم، اداره کل منابع طبیعی نیز اقدامات لازم را برای صیانت از منابع ملی و پیگیری موضوع صورت دهد.