گرامیداشت روز زمین پاک در بیمارستان سلامت
گرامیداشت روز زمین پاک در بیمارستان سلامت
روز زمين پاک در بيمارستان سلامت اهواز طی برنامه ای گرامی داشته شد.

 به مناسبت روز زمین پاک شاهد تجمع دوستداران محیط زیست به همراه رئیس بیمارستان سلامت و کارکنان در محل نهالکاری که یک ماه پیش توسط پویش سبز جهارشنبه ها با کارون کاشته شد بودیم به جهت پاسداشت روز جهانی زمین پاک فعالین محیط زیست و فعالین پویش چهارشنبه ها با کارون به همراه پرسنل بیمارستان بعد از پاکسازی نمادین محوطه از پسماند خواستار نهادینه شدن پاکی و بهداشت در محیط پیرامون شده اند.
حضور رئیس بیمارستان در این مراسم و مراسمات فعالین محیط زیست برگرفته از حس پویایی و علاقمندی به محیط زیست شهر و استان است که با حضور ایشان در بیمارستان سلامت شاهد کاشت دهها نهال تزینی گل کاغذی، برهان گلی، شاهپسند، ختمی چینی و شیشه شور و همچنین درخت کنار بودیم
به امید پاسداشت همیشه زمین و زیستن در زمینی پاک.
روابط عمومی بیمارستان سلامت اهواز