گریم فوق‌العاده جوانی محسن رضایی
گریم فوق‌العاده جوانی محسن رضایی

سایت خبری شهر اولین ها// تصویری جدید از گریم دوران جوانی محسن رضایی را مشاهده می‌کنید مجید اسکندری گریمور با سابقه سینمای ایران با انتشار عکس زیر صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: «گریم جوانی آقای محسن رضایی با هنرمندی آقای دکتر وحید اخشته بافت و اجرای گریم مرتضی کهزادی و مصطفی کهزادی.» پیش از این نیز […]

سایت خبری شهر اولین ها// تصویری جدید از گریم دوران جوانی محسن رضایی را مشاهده می‌کنید
مجید اسکندری گریمور با سابقه سینمای ایران با انتشار عکس زیر صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:
«گریم جوانی آقای محسن رضایی با هنرمندی آقای دکتر وحید اخشته بافت و اجرای گریم مرتضی کهزادی و مصطفی کهزادی.»
د ذردز
پیش از این نیز ابراهیم امینی و حامد شیخی برای مستند آخرین روزهای زمستان و فیلم سینمایی ایستاده در غبار نقش محسن رضایی فرمانده جنگ را ایفا کرده بودند.اتل
ابراهیم امینی در نقش محسن رضایی در مستند آخرین روزهای زمستان