گزارش تصویری: اولین جلسه تست گیری نفت مسجدسلیمان زیر نظر سهراب بختیاری زاده
گزارش تصویری: اولین جلسه تست گیری نفت مسجدسلیمان زیر نظر سهراب بختیاری زاده

شهر اولین ها//عصر امروز اولین جلسه  تست گیری تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان بمنظور آماده سازی برای حضور در لیگ یک باشگاه های کشور در استادیوم شهید بهنام محمدی و زیر نظر سهراب بختیاری زاد سرمربی جدید نفتی ها برگزار شد. تصاویر:محمدرضا قاسمی

شهر اولین ها//عصر امروز اولین جلسه  تست گیری تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان بمنظور آماده سازی برای حضور در لیگ یک باشگاه های کشور در استادیوم شهید بهنام محمدی و زیر نظر سهراب بختیاری زاد سرمربی جدید نفتی ها برگزار شد.

۱۱۹۱۶۵۴۷۸۳۲تصاویر:محمدرضا قاسمی