گزارش تصویری روند ساخت بارگاه امامزاده سلطان ابراهیم(ع)
گزارش تصویری روند ساخت بارگاه امامزاده سلطان ابراهیم(ع)

سایت خبری شهر اولین ها//امامزاده سلطان ابراهیم(ع) یکی از نوادگان امام موسی‌کاظم(ع) بوده که مرقد مقدس وی در منطقه گلزار شهرستان ایذه واقع شده است. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، اوایل دی ماه سال گذشته بود که کار تخریب بنای قدیمی امامزاده سلطان ابراهیم(ع) و ساخت بارگاه جدید آغاز شد که هم اکنون کار […]

سایت خبری شهر اولین ها//امامزاده سلطان ابراهیم(ع) یکی از نوادگان امام موسی‌کاظم(ع) بوده که مرقد مقدس وی در منطقه گلزار شهرستان ایذه واقع شده است.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، اوایل دی ماه سال گذشته بود که کار تخریب بنای قدیمی امامزاده سلطان ابراهیم(ع) و ساخت بارگاه جدید آغاز شد که هم اکنون کار ساخت آستان و بارگاه مقدس این امامزاده به زیربنای یک‌هزار و ۳۴۰ متر در حال انجام است.

روند ساخت بارگاه و آستان این امامزاده را در ادامه به روایت دوربین مشاهده می کنید.

سلطان ابراهیم (2)

سلطان ابراهیم (1)

سلطان ابراهیم (5)

سلطان ابراهیم (4)

سلطان ابراهیم (3)