گزارش تصویری سفر ۲ روزه معاون اول رئیس‌جمهور به خوزستان
گزارش تصویری سفر ۲ روزه معاون اول رئیس‌جمهور به خوزستان

عصر اولین ها//اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در سفری دو روزه به خوزستان از چندین طرح در شهرستان های استان از جمله آبادان، بندر امام خمینی، حمیدیه، هویزه، شوشتر و اهواز بازدید و چندین طرح را افتتاح کرد.  

عصر اولین ها//اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در سفری دو روزه به خوزستان از چندین طرح در شهرستان های استان از جمله آبادان، بندر امام خمینی، حمیدیه، هویزه، شوشتر و اهواز بازدید و چندین طرح را افتتاح کرد.

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

27

28

29