گزارش تصویری شکست نفت مسجدسلیمان مقابل ماشین سازی
گزارش تصویری شکست نفت مسجدسلیمان مقابل ماشین سازی

سایت خبری شهر اولین ها//از هفته چهاردهم لیگ دسته یک کشور یک دیدار در تبریز و در ورزشگاه یادگار امام برگزار شد و طی آن ماشین سازی توانست سه بر یک نفت مسجد سلیمان را شکست دهد.    

سایت خبری شهر اولین ها//از هفته چهاردهم لیگ دسته یک کشور یک دیدار در تبریز و در ورزشگاه یادگار امام برگزار شد و طی آن ماشین سازی توانست سه بر یک نفت مسجد سلیمان را شکست دهد.