گزارش تصویری فجرسپاسی-نفت مسجدسلیمان/شکست شیران زاگرس در دیار کاکوها …
گزارش تصویری فجرسپاسی-نفت مسجدسلیمان/شکست شیران زاگرس در دیار کاکوها …

سایت خبری شهر اولین ها//تیم نفت مسجدسلیمان در چهارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ یک در ورزشگاه حافظیه شیراز با یک گل مغلوب فجرسپاسی شد.  

سایت خبری شهر اولین ها//تیم نفت مسجدسلیمان در چهارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ یک در ورزشگاه حافظیه شیراز با یک گل مغلوب فجرسپاسی شد.