یادآوری فرهنگی که در شهرستان مسجدسلیمان کمرنگ شده است…
یادآوری فرهنگی که در شهرستان مسجدسلیمان کمرنگ شده است…

سایت خبری شهر اولین ها// ایمان کاهکش : مصاحبه اخیر معاون اداره اوقاف و امور خيريه یکی از شهرستانهای شمال خوزستان حاکی آن است که رویکرد شهروندان مسجدسلیمان به فرهنگ وقف تا دود زیادی کمرنگ شده است تاجایی که چندی پیش نیز رئیس اداره اوقاف مسجدسلیمان اظهار داشت  آمار وقف در شهرستان بسیار پایین است […]

سایت خبری شهر اولین ها// ایمان کاهکش : مصاحبه اخیر معاون اداره اوقاف و امور خيريه یکی از شهرستانهای شمال خوزستان حاکی آن است که رویکرد شهروندان مسجدسلیمان به فرهنگ وقف تا دود زیادی کمرنگ شده است تاجایی که چندی پیش نیز رئیس اداره اوقاف مسجدسلیمان اظهار داشت  آمار وقف در شهرستان بسیار پایین است و بایستی در این زمینه فرهنگ سازی نمود.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، متأسفانه فرهنگ سازی در زمینه وقف به میزان کافی در مسجدسلیمان صورت نگرفته است و با وجود سرمایه های عظیمی که در اختیار برخی افراد و شهروندان قرار دارد موقوفات چندانی را در سالیان اخیر در شهرستان شاهد نبوده ایم. این در حالی ست که وقف بهترین و مؤثرترین وسیله تکافل اجتماعی مي باشد و با شناسایی نیازهای زیرساختی منطقه می توان اماکن و ساختمانهایی را به یادگار از خود بر جای گذاشت.

چندی پیش معاون اداره اوقاف و امور خيريه دزفول از وقف يك باب ملك مسكوني و تجاري در اين شهرستان به ارزش يك ميليارد و 600 ميليون ريال خبر داد و افزود: پارسال شش مورد وقف به ارزش ريالي افزون بر هفت ميليارد ريال در دزفول به ثبت رسيد. ضمن اینکه وقف در شهرستان دزفول سابقه اي ديرينه دارد به طوريكه يكي از نخستين موارد وقف در دزفول بيش از 100 سال پيش صورت گرفته و بسياري از موقوفات دزفول به صورت عالم المنفعه در اختيار مراكز درماني ، پزشكي و فرهنگي است.

امیدواریم تا علاقمندان به فرهنگ وقف و امور خیریه در مسجدسلیمان و سرمایه گذاران با الگو قراردادن شهرستانهای غنی در زمینه وقف به افزایش موقوفات در شهرستان توجه بیشتری نمایند.