یک نفر شرح وظایف را به سرپرست فرمانداری یادآوری کند
یک نفر شرح وظایف را به سرپرست فرمانداری یادآوری کند
انتصاب تعداد زیادی از بخشداران و فرمانداران استان از نیروهای دستگاههای دیگر از جمله آموزش و پرورش و خارج از بدنه وزارت کشور طی سالهای اخیر با به حاشیه راندن دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران (مصوبه شماره 578606 مورخ 1395/4/1 شورای عالی اداری) همراه بود.

عصر اولین ها// با روی کار آمدن دولت جدید نگاه ها به تغییرات در مدیریت کلان استان ها بصورت جدی دنبال شد. از طرفی انتظارات برای آغاز روند تغییرات در مدیریت شهرستان ها نیز امری بدیهی به نظر می رسید. در همین راستا انتظار می رفت تا در فرآیند انتصاب فرمانداران دستورالعمل ها و قانون در اولویت کاری قرار گیرد.
بدون شک وزارت کشور شاخص هایی را برای تصدی مشاغل مدیریت فرمانداری ها دارد و دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران (مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری) نیز در همین راستا تهیه شده است. با این حال انتصاب تعداد زیادی از بخشداران و فرمانداران استان از نیروهای خارج از بدنه وزارت کشور در سال های قبل باعث شده تا موجی از نارضایتی های کارکنان استانداری خوزستان را ایجاد کند. از طرفی عدم اجرای کامل مصوبه فوق الذکر در سطح استان و گسیل انبوهی از نیروهای کاری و یا شاید هم مازاد دیگر دستگاه های اجرایی به سمت استانداری و بکارگیری آنان در جایگاه هایی مانند پست فرمانداری و بخشداری ساختار وزارت کشور را با چالشی متفاوت مواجه ساخته است.

از سوی دیگر دیدیم کمپین اعاده جایگاه اداری و حقوقی کارکنان وزارت کشور  نیز راه اندازی شده که طی آن از وزیر کشور بهره گیری از نیروی انسانی بدنه وزارت کشور با تاکید بر اصل تخصص گرایی جهت ارتقای شغلی به ویژه در انتصابات مدیریتی درخواست شده است. با این حال از جمله وظایف فرماندار پیشبرد سیاست های کلان دولت بوده و بعنوان نماینده عالی دولت وطیفه هماهنگی تنظیم و کنترل بسیاری از امورات شهری و عمدتاً بین بخشی را عهده دار است. علاوه بر این برای حسن انجام این وظایف بین بخشی فرماندار باید حداقل های قانونی این وظایف را بشناسد.

از آن جمله می توان به وظایف قانونی شورای عالی تأمین و آگاهی از ساختار و سازمان های مرتبط با این شورا،اتخاذ تدابیر و تصمیمات بهنگام در مواعید مقتضی، آگاهی از امور کمیسیون ها و شوراهای مختلف در سطح شهرستان از جمله شورای برنامه ریزی و مواردی از این قبیل اشاره داشت. از این رو تخصص و دانش می تواند در راهبری صحیح امورات شهری موثر باشد و سطح کارآیی مدیریتی یک فرماندار را افزایش دهد. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اداره امور شهرستان با فرماندار است و فرمانداران و بخشداران همان وظائف استانداران را عهده دار بوده، لیکن قلمرو مسئولیت آنها محدودتر می باشد. 

با تمام آن چه گفته شد بخش عمده ای از علل ناکارآمدی افراد منصوب شده در پست های پیش گفته را بایستی متوجه حامیان آن ها و افراد تأثیرگذار در اینگونه انتصابات دانست. زیرا مادامی که فردی غیرمتخصص و باتجربه مدیریتی ناکافی برای پست های مهم و حساس پیشنهاد می شود طبیعی است که از این موضوع استقبال می نموده و آن را یک موفقیت خوشایند تلقی می کند. امیدواریم در انتصابات آتی به گونه ای شایسته اجرای حداکثری دستورالعمل ها را شاهد باشیم تا ضمن بهره مندی در نیروهای متخصص و باتجربه، بازخورد خوبی در حوزه مدیریت شهری در پی داشته باشد.

در ذیل به وظایف و اختیارات فرماندار اشاره شده است:

 • فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود. همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد. برابر تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه یاد شده، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد.
 • فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است.
 • هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.
 • کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش کنند. با متخلفین برابرمقررات رفتار خواهد شد.
 • پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها.
 • فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی.
 • پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه.
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی.
 • جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب.
 • برنامه ریزی، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز.
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان.
 • فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه
 • تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه.
 • ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی.
 • اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد.
 • انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری.
 • نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال.
 • ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها.
 • فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
 • حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
 • هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی.
 • فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی.
 • اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله.
 • نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء.
 • هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات.
 • نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور.
 • ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح.
 • فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، سازمان های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 •  نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
 •  نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان.
 • شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی.
 • هدایت و هماهنگی فعللیت های بانکی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی.
 • اجرای سایر وظایفی که در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری، سرشماری و آمارگیری کارگاهی، ریشه کنی فلج اطفال و…
 • نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد.
 • چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود
 • عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارات و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.
 • کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
 • در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد.
 • فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید.
 • کلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
 • کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد.
 • کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود.
 • واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند. فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید.
 • به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها، کارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد. ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
 • انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرایی، مشایعت) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد.