یک بام و دو هوای شهرداری مسجدسلیمان برای ساخت و ساز در مناطق آلوده+ عکس
یک بام و دو هوای شهرداری مسجدسلیمان برای ساخت و ساز در مناطق آلوده+ عکس
در حالی که صدور پروانه ساخت و هرگونه ساخت و ساز در مناطق آلوده به نفت و گاز در مسجدسلیمان ممنوع می باشد این روزها شاهد ادامه روند احداث سیتی سنتر در این منطقه هستیم.

عصر اولین ها// وجود چاه های متعدد نفت و گاز در برخی مناطق شهری مسجدسلیمان موجب شده تا مجوز هرگونه ساخت و ساز در این مناطق صادر نشود. این حلقه چاه ها که تعدادشان در اظهارنظرهای مختلف تا 349 حلقه ذکر شده سلامتی ساکنین مناطق را تهدید می کنند. بیشترین تعداد چاه‌های نفت وگاز در محله‌های نمره هشت، نمره یک، کوی نفت خیز، پشت برج، نفتون و سی برنج شناسایی شده اند.

در همین راستا طرح جابه‌جایی حدود ۵ هزارخانوار از ۵ منطقه آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان، در سال ۸۵ آغاز شد. هر چند این طرح عملاً در شهریور ماه سال ۸۶ کلید خورد و سازمان مسکن و شهرسازی به‌عنوان مجری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان به‌عنوان پیمانکار زیر نظر استانداری خوزستان کار طرح را به مرحله اجرا درآوردند. در نهایت شهرک 1400 واحدی ولیعصر برای جابجایی این مناطق در نظر گرفته شد و بر اساس بررسی های صورت گرفته از ۶منطقه آلوده در شهرستان سه محله کوی نفت خیز، پشت برج و سی برنج به عنوان مناطق ناامن که آلودگی آنها نسبت به دیگر مناطق بیشتر است شناسائی و در اولویت اول جابجایی قرار گرفتند.

با این حال طی سال های اخیر همواره بحث این موضوع مطرح بوده که حرایم چاه های نفت به طور غیر واقعی تعیین شده و برخی از این چاه ها متروکه یا حفاری و پلمپ شده اند. بعنوان مثال در حیاط دو مدرسه محدوده چاه نفت تعیین شده، در صورتی که حریم واقعی ندارند و این موضوع باعث شده تا پروانه ساخت صادر نشود و هیچگونه ساخت و ساز انجام نگیرد.

با این حال رویکرد چندگانه شهرداری مسجدسلیمان در این خصوص نیز جالب توجه و البته قابل تأمل است. از یکسو پروانه ساخت و مجوز ساخت و ساز در مناطق آلوده صادر نمی شود و از سوی دیگر عملیات اجرایی سیتی سنتر در کنار ساختمان شهرداری مسجدسلیمان و در حریم چاه نفت شماره یک در حال اجراست. چگونه ممکن است که در چندمتری سیتی سنتر در حال احداث بسیاری منازل بدلیل قرارگرفتن در حریم چاهها و مناطق آلوده تخلیه شده و یا مجوز ساخت و ساز دریافت نمی کنند؟ برخی شهروندان از رویکرد تبعیض آمیز در برخی مناطق دیگر از جمله نمره چهل و خیابان 17 شهریور، کلگه و پشت برج هم خبر داده اند …با تمام این تفاسیر امیدواریم شهرداری پاسخی قانع کننده و مبتنی بر اصول مهندسی و شهرسازی داشته باشد و علت این رویکرد دوگانه را در خصوص ساخت و ساز در حریم چاه های نفت و گاز و مناطق آلوده مسجدسلیمان را تشریح نماید. بدون شک شفاف سازی و اظهارات صادقانه می تواند با رضایتمندی شهروندان و حمایت آنان در راستای پیشبرد اهداف عمران شهری و شهرسازی همراه شود.

 

ایمان کاهکش-عضو سازمان نظام مهندسی خوزستان