۱۵ ماه بدون حقوق و بیمه کارکنان شهرداری قلعه خواجه در سایه بی تدبیری نماینده اندیکا
۱۵ ماه بدون حقوق و بیمه کارکنان شهرداری قلعه خواجه در سایه بی تدبیری نماینده اندیکا
کارکنان شهرداری قلعه خواجه ۱۵ ماه است حقوق و بیمه ای به آنها پرداخت نشده است.

کارکنان شهرداری قلعه خواجه ۱۵ ماه است حقوق و بیمه ای به آنها پرداخت نشده است.

در شرایط سخت اقتصادی کشور و در سایه بی توجهی مسئولین شهرستان اندیکا کارکنان شهرداری قلعه خواجه ۱۵ ماه را بدون حقوق و بیمه و مزایا گذراندند و این درحالیست که بارها و بارها رسانه ها به این موضوع ورود کرده اند ولی در پرداخت حقوق و بیمه و وضعیت بغرنج این شهرداری اتفاق خوشایندی نیفتاد.
کارگران این شهرداری که بارها و بارها دست به اعتصاب و اعتراض زده اند متاسفانه در شرایط بسیار سخت و ناگواری به سر می برند و به قرض و وام و… روی آورده اند تا جاییکه حتی نانواییان و مغازه داران با نصب اطلاعیه و یادداشت هایی تحت عنوان ((به کارکنان شهرداری نسیه داده نمی شود ))دردشان را صد چندان می کنند.

این شهرداری چند سالی است که دستخوش مشکلات بی شماری از سوی برخی ها شده است. از طرفی باید گفت این شهرداری گرفتار سیاست های غلط و کینه توزانه عده ای شده و تاوان این ندانم کاری و تصمیمات غلط را کارگران بخت برگشته این شهرداری می پردازند.

علاوه بر این شورای شهر و برخی عوامل شهرداری تاکنون برنامه خاصی برای برون رفت شهرداری از شرایط موجود اندیشه ننموده اند و به کارگران بی جیره و مواجب این شهرداری فکر نمی کنند و نمی دانند چند ماه بدون حقوق و بیمه و با زن و فرزند و هزاران مشکل اقتصادی زندگی کردن یعنی چه!؟ 

از سوی دیگر آبان ماه ۹۹ علیرضا ورناصری  نماینده مردم‌ مسجدسلیمان،هفتکل،لالی و اندیکا از پیگیری های خود و پرداخت مطالبات تمامی پرسنل شهرداری های حوزه تا همان ماه خبر داد. از این رو انتظار می رود ماهها انتظار پرسنل شهرداری قلعه خواجه نیز با پیگیری های نماینده به پرداخت مطالبات معوقه آن ها منجر شود.