۴ میلیون مترمربع از معابر اهواز مشکل حاد آسفالت دارند
۴ میلیون مترمربع از معابر اهواز مشکل حاد آسفالت دارند
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان برای آسفالت نقاط مختلف اهواز هزینه شده است و اکنون ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر برای آسفالت معابر در نظر گرفته شده و مناقصه کار در حال انجام است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان برای آسفالت نقاط مختلف اهواز هزینه شده است و اکنون ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر برای آسفالت معابر در نظر گرفته شده و مناقصه کار در حال انجام است.

پرویز حسینی در خصوص وضعیت آسفالت معابر اهواز اظهار کرد: ۴ میلیون مترمربع از معابر اهواز مشکل حاد آسفالت دارند یا آسفالت نشده‌اند که باید آسفالت شوند. هر ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت، ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد بنابراین حدود یک هزار میلیارد تومان برای آسفالت این معابر نیاز است. البته این مساحت به جز معابر اصلی اهواز است که باید اصلاح و بازسازی شوند.

وی با اشاره به اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت معابر اهواز افزود: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان برای آسفالت نقاط مختلف اهواز هزینه شده است و اکنون ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر برای آسفالت معابر در نظر گرفته شده و مناقصه کار در حال انجام است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: مقرر شده با این اعتبار حدود یک میلیون متر مربع از معابر اهواز تا پایان امسال آسفالت شود.

حسینی با اشاره به تاثیر وضعیت آب و هوایی و اقدامات شرکت‌های دیگر از جمله آبفا در وضعیت معابر اهواز بیان کرد: در اهواز در صورتی که آسفالت با کیفیت انجام شود، کمتر از چهار سال دوام خواهد داشت در حالی که استاندارد دوام آسفالت ۱۰ سال است.

وی در خصوص وضعیت آسفالت هسته مرکز شهر نیز تصریح کرد: کار در مرکز شهر بسیار سخت است و فعلا آسفالت نقاطی که کمتر دچار مشکل هستند انجام می‌شود و سپس آسفالت نقاط پر تردد در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز در مورد وضعیت نامناسب آسفالت نقاط برخوردار شهر نیز گفت: در این مرحله از انجام عملیات آسفالت به همه نقاط توجه می‌شود.

حسینی با تاکید بر تامین قیر رایگان بیان کرد: امسال ۲ هزار و ۱۳۰ تن قیر رایگان به اهواز اختصاص یافت اما باید توجه شود برخی مناطق تهران بیشتر از کلان شهر اهواز قیر رایگان دریافت کردند که با توجه به وضعیت آسفالت شهر باید نمایندگان مجلس و وزیر راه تلاش کنند سهمیه قیر رایگان بیشتری به اهواز اختصاص یابد.

  • منبع خبر : ایسنا