کارگران اخراجی کارخانه سیمان پس از ۴ ماه به کار خود باز می گردند…
کارگران اخراجی کارخانه سیمان پس از ۴ ماه به کار خود باز می گردند…

سایت خبری شهر اولین ها//پس از گذشت چهار ماه، کارگران اخراجی سیمان کارون رای بازگشت به کار خود را گرفتند. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، این کارگران که شمار آن‌ها ۳۹ نفر است پس از اتمام مدت قراردادشان در شامگاه روز ۳۱ مرداد ماه اخراج شده بودند.از این کارگران تعداد ۲۶ نفر […]

سایت خبری شهر اولین ها//پس از گذشت چهار ماه، کارگران اخراجی سیمان کارون رای بازگشت به کار خود را گرفتند.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، این کارگران که شمار آن‌ها ۳۹ نفر است پس از اتمام مدت قراردادشان در شامگاه روز ۳۱ مرداد ماه اخراج شده بودند.از این کارگران تعداد ۲۶ نفر پس از دریافت خبر اخراج خود شکایتی را در اداره کار مسجد سلیمان مطرح و خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات مزدی خود می‌شوند.

برپایه این گزارش، مرجع رسیدگی کننده به این شکایت در اداره کار مسجد سلیمان (هیات حل اختلاف) با این استدلال که «ماهیت کار کارگران سیمان کارون دائمی است» اخراج آن‌ها را نپذیرفته و برای آن‌ها رای بازگشت به کار صادر کرده است.

کارگران مورد نظر که منتظر اجرای رای صادره از سوی کارفرما هستند می‌گویند که بابت ۳ماه دستمزد و پنج ماه حق بیمه از کارفرما طلبکارند.

مرجع:سپنا