تغییر نگرش به بختیاری ها در صدا و سیما/ از “سرزمین کهن” تا ” معمای شاه”
تغییر نگرش به بختیاری ها در صدا و سیما/ از “سرزمین کهن” تا ” معمای شاه”

سایت خبری شهر اولین ها// حسین سریع کار : قسمت پنجم معمای شاه با یک تغییر اغاز میشود مردی,به نام کهزاد شاهنامه خوان؛ با لباس بختیاری  که اتفاقا مدتهای بسیاری در زندانهای رضاه شاه بوده است پا به داستان می گذارد.مردی شاهنامه خوان که سخن از دلاوریهای سرداران بختیاری نظیر سردارعلیمردان خان و بی بی […]

سایت خبری شهر اولین ها// حسین سریع کار : قسمت پنجم معمای شاه با یک تغییر اغاز میشود مردی,به نام کهزاد شاهنامه خوان؛ با لباس بختیاری  که اتفاقا مدتهای بسیاری در زندانهای رضاه شاه بوده است پا به داستان می گذارد.مردی شاهنامه خوان که سخن از دلاوریهای سرداران بختیاری نظیر سردارعلیمردان خان و بی بی مریم  می گوید و در نهایت شاهنامه خوان صدای اهنگین دلاوریهایی این بزرگ مردان را که دهان به دهان در بختیاری می چرخد را به نظم می سراید.
آری چنین که پیداست تاثیر سریال سرزمین کهن در زمان ساخت سریال معمای شاه سازندگان این اثر را بر ان داشت تا لکه ای را که بر دامان سازندگان سریالهای فاخر سیما زده شده بود را بزدایند و ادای دین خود را با بازی یک مسجدسلیمانی در این نقش(عزت الله مهر اوران) بازگرداند.

اما در واقع حجم عظیم اتفاقات و آنچه به بختیاری ها در ان دوره روا داشته شده را نمی توان در یک بازی ۵دقیقه ای توصیف کرد.هر چند صدا وسیما در انعکاس دوره رضاخانی در اقوام مختلف قدمهایی را برداشته است اما حجم این فعالیت ها در زمینه معرفی اتفاقات و مسایلی که بر این قوم روا داشته شده است بسیار اندک و ناچیز است.حجم عظیم کوچ دادن سران این قوم از سرزمین های پدریشان و به توپ بستن کاخ ها و عمارتهای بختیاری و در نهایت فشار بر مردم کوچ رو برای یکجا نشین کردنشان همه و همه را می توان از نمونه هایی دانست که می بایست صدا و سیما به انها بپردازد چه بسا مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از برگزار کنندگان همایش سردار علیمردان خان در سال گذشته بر همین امر تاکیید داشتند.

اینجاست که می بایست رسالت نویسندگان و فیلمنامه نویسان برای نوشتن اثری فاخر و ارزشمند از این مردان بزرگ شکل بگیرد و این قوم اساسا در راه معرفی چهره های خود به این شیوه عمل کند.چیزی که باعث شده قوم بختیاری هیچ گاه از گذشته و دلاوریها نسخه ای تهیه نکند و هیچ گاه حماسه هایش را به نگارش در نیاورد همین وجود شاهنامه در بختیاری است.شاهنامه چنان روح حماسه را انعکاس داده است که گذشتگان نیازی به ایجاد حماسه های دوران های خودشان ندیده اند.اما این نگاه امروز باید اصلاح شود و می بایست نسل جدید برای ایندگان اسناد ماندگاری از زمان پیش از خود را بایگانی و برای ایندگان به یادگار بگذارد.