شاخص های یک فرماندار شایسته و موفق
شاخص های یک فرماندار شایسته و موفق
فرماندار در حوزه ماموریت خود به عنوان عالی ترین نماینده دولت و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت و ریاست عالیه بر سایر ادارات و حق نظارت بر تمام حوزه ماموریت خود را دارد وبدین طریق بسترهای مناسب را برای بهبود شاخص های توسعه شهرستان مهیا می نماید.

عصر اولین ها// برای اینکه یک شخص فرماندار شایسته ای باشد ضمن داشتن تحصیلات عالی مناسب و تجارب و استعداد مدیریتی و سایر ویژگی های این مسئولیت که تفصیلش مفصل است باید پاسخ دو سئوال زیر را به درستی بلد باشد اول آنکه او باید بداند فرماندار، کیست و فرمانداری کجاست؟ و دیگر آنکه بداند فرماندارِکجاست ؟ در فرض سئوال اول تقریبا جواب بین همه فرمانداری ها مشترک است اما آنچه توفیق و موفقیت یک فرماندار را تثبیت می کند پاسخ سئوال دوم است که او باید دقیقا بداند برای کدام منطقه و ویژگی های جغرافیایی ، تاریخی ، اجتماعی و جمعیتی ... فرمانداری می کند…

فرماندار چه کسی است؛

فرماندار در حوزه ماموریت خود به عنوان عالی ترین نماینده دولت و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت و ریاست عالیه بر سایر ادارات و حق نظارت بر تمام حوزه ماموریت خود را دارد وبدین طریق بسترهای مناسب را برای بهبود شاخص های توسعه شهرستان مهیا می نماید

برخی از اهم وظایف یک فرمانداردر سطح شهرستان؛

۱)حفظ نظم و امنیت و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چهارچوب قوانین کشور

۲)پی گیری و اجرای سیاستهای عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی

۳)نظارت بر اداره کلیه نقاط شهرستان توسط بخشداران

۴)رفع بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه

۵)ارتقای شاخص های کمی و کیفی توسعه شهرستان

۶)نظارت عالیه بر اجرای پروژها ، طرح هاو عملکرد ادارات شهرستان

۷) مسئولیت ستاد بحران و حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده

۸)نظارت و راهنمایی شهرداریها و دهیاری ها از طریق بخشداران در اجرای وظایف محوله

۹)مسئول برگزاری تمامی انتخابات

۱۰)نظارت و مراقبت بر تامین تامین مایحتاج عمومی مردم و رفع مشکلات اجتماعی آنها

۱۱)اجرای سیستهای عمومی دولت از طریق برگزاری جلسات شورای اداری ،کمیته برنامه ریزی ،شورای تامین ،ستاد حوادث ، کارگروههای تخصصی اعم از اشتغال ، کشاورزی و غیره

۱۲) پی گیری برنامه های اجرایی دولت از مبادی ذیربط استانی و ملی و حصول اطمینان از تحقق تمامی برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه شهرستان 

تبیین ویژگی های مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) در نهج البلاغه

اهمیت تبیین صفات و خصوصیات مدیران از دیدگاه حضرت علی(ع) را می توان به این صورت توضیح داد که در اندیشه حضرت علی(ع) هیچ خطری برای جامعه اسلامی، همچون خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت یا کم صلاحیت نیست. آن حضرت در نامه ای به مصریان که با مالک اشتر فرستاد، هنگامی که او را حکومت آن سرزمین گمارد، چنین هشدار داده است: «من بیم آن دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور این ملت را به دست آرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با صالحان به دشمنی برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند» (نهج البلاغه: نامه ۶۲).

اگر حساسیت مردم نسبت به صفات و شروط لازم برای زمامداران کاسته شود یا بی رنگ گردد، آنگاه هر بی صلاحیت و فاقد اهلیتی می تواند در رده های مدیریتی قرار گیرد و تباهی ها به بار آورد. امام علی(ع) چنین هشدار داده اند: «بی گمان مردمان هلاک شدند آن گاه که پیشوایان هدایت و پیشوایان کفر را یکسان شمردند و گفتند: هر که به جای پیامبر(ص) نشست، چه نیکوکار باشد و چه بدکار اطاعت او واجب است پس بدین سبب هلاک شدند» (دلشاد تهرانی، ۱۳۷۷، صص ۹۹-۱۰۰).

خصوصیات و معیارهای مدیران در نهج البلاغه را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

الف) معیارهای تخصصی: این دسته از معیارها، برای انجام موفقیت آمیز شغل لازم است. این معیارها معمولاً بین مدیریت اسلامی و مدیریت غربی مشترک است. معیارهایی نظیر تحصیلات، تجربه، سابقه کاری،…

ب) معیارهای ارزشی: این دسته از معیارها شامل مجموعه ای از رفتارهای قابل

قبول جوامع انسانی می باشد که در اکثر جوامع ممکن است قابل قبول باشد و به نام ارزش های جهانی نیز شناخته می شوند. مانند رعایت حقوق دیگران، گشاده رویی و ….

ج) معیارهای مکتبی: معیارهای مکتبی ریشه در مکتب اسلام و مدیریت اسلامی دارد. جایگاه و مفهوم انسان در دو مکتب الهی و مادی، معیارها و ملاک های انتخاب افراد در مناصب و مدیریت ها را نیز شکل می دهد به طوری که در مکتب تیلوریسم به انسان به عنوان (گوریل باهوش) و در مکتب اسلامی به عنوان (خلیفه اﷲ) نگریسته می شود. در مدیریت اسلامی هدف صرف تولید نیست و غایت، تعالی انسان می باشد. همان تفاوت هایی که بین مدیریت اسلامی و مدیریت علمی وجود دارد، به تفاوت هایی در معیارهای انتخاب و انتصاب افراد منجر می شود لذا در اسلام معیارهای ارزشی و مکتبی اهمیت و گستردگی فراوانی پیدا می کند.

۱- خصوصیات و معیارهای تخصصی

۱-۱- علم و دانش

۱-۲- تجربه کاری

۱-۳- حسن تدبیر

۱-۴- سعه صدر

۱-۵- شایستگی و کفایت

۱-۶- نظم و انضباط

۱-۷- حسن سابقه

۱-۸- داشتن پشتکار و دوری از تنبلی

۱-۹- تند ذهنی و داشتن حافظه قوی

۱-۱۰- پاکی و صلاحیت خانوادگی

۱-۱۱- داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل

۱-۱۲- آینده نگری

۱-۱۳- بلندی همت

۱-۱۴- قدرت و توانایی

۱-۱۵- استقامت در برابر مشکلات

۱-۱۶- قاطعیت

۱-۱۷- شجاعت

۲- خصوصیات و معیارهای ارزشی

۲-۱- سخاوت

۲-۲- وفاداری

۲-۳- تواضع و فروتنی

۲-۴- تسلط بر خشم

۲-۵- عدالت و انصاف

۲-۶- گشاده رویی

۲-۷- میانه روی در درشتی و نرمی

۲-۸- امانتداری

۲-۹- رفق و مدارا

۲-۱۰- عنایت به کارکنان

۲-۱۱- صبر و بردباری

۲-۱۲- طرد سخن چین

۲-۱۳- طرد چاپلوس

۲-۱۴- خوش بینی نسبت به دیگران

۲-۱۵- عیب پوشی و پرهیز از عیب جویی

۲-۱۶- ارتباط مستقیم با کارکنان

۲-۱۷- پرهیز از غرور و تکبر

۲-۱۸- گذشت و پوزش پذیری

۲-۱۹- وفای به عهد

۲-۲۰- جاذبه و دافعه

۲-۲۱- صداقت

۲-۲۲- اعتماد به نفس

۲-۲۳- مشورت کردن

۲-۲۴- احتیاط و دقت در قضاوت

۳- خصوصیات و معیارهای مکتبی

۳-۱- تقوی

۳-۲- امید به پاداش الهی داشتن و بیمناک از عذاب او بودن

۳-۳- اطاعت از اوامر خدا و یاری کردن او

۳-۴- توانایی در کنترل نفس

۳-۵- توکل بر خدا

۳-۶- قیام به وظیفه

۳-۷- حق گرایی

۳-۸- مسئولیت در قبال جامعه

۳-۹- مهربانی با ضعیفان و قاطعیت با قدرتمندان

۳-۱۰- خیرخواهی

۳-۱۱- داشتن آرمان

۳-۱۲- اهمیت دادن به نماز

۳-۱۳- عبرت از گذشتگان

۳-۱۴- یاور ظالمان نبودن

۳-۱۵- امتیاز ندادن به خویشان و اطرافیان

۳-۱۶- صرفه جویی در اموال عمومی

۳-۱۷- عدم همکاری در اعمال خلاف

۳-۱۸- پرهیز از سوء استفاده از مقام