معرفی رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان + سوابق
معرفی رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان + سوابق

سایت خبری شهر اولین ها//دکتر کوروش لطفی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان شد. برهمین اساس دکتر برومند زاده نایب رییس اول،مهندس جوادی نایب رییس دوم،دکتر لاری بقال دبیر و مهندس بهاری زاده خزانه دار انتخاب شدند. لطفی عضو هیات علمی دانشگاه در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز و در حال حاضر مدیر […]

سایت خبری شهر اولین ها//دکتر کوروش لطفی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان شد. برهمین اساس دکتر برومند زاده نایب رییس اول،مهندس جوادی نایب رییس دوم،دکتر لاری بقال دبیر و مهندس بهاری زاده خزانه دار انتخاب شدند.

لطفی عضو هیات علمی دانشگاه در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز و در حال حاضر مدیر گروه دکتری شهرسازی و کارشناسی ارشد طراحی شهری می باشد.

 سوابق حرفه ای و شغلی

 • عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- 75 تاکنون
 • مدیرگروه دوره دکتری شهرسازی و کارشناسی ارشد طراحی شهری 94
 • عضو کارگروه مدیریت شهری و شوراهای استانداری خوزستان –91 تا 92
 • عضو کمیته کارشناسی بازنگری طرح جامع شهر اهواز- اداره کل راه و شهرسازی خوزستان- 91 تا 92
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان- 91 تا 92
 • رییس گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی خوزستان 91 تا 92
 • مشاور شهردار اهواز- سال های 86، 89 و 90

   مهندس مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان- 79تا 92-

 • معاون شهرسازی و معماری- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز- 87-86

–     عضو شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز- 87

 • عضو کمیته تخصصی هدایت و راهبری شهرسازی و معماری – سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان -86
 • مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- 83-82
 • نماینده مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون های کشوری- 84-83
 • عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامی – 83-82
 • مشاور سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز- 81
 • عضو گروه سنجش و نظارت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی-81-80
 • معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- 82-78
 • مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- 76-75
 • کارشناس برنامه ریزی شهری – سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان- 75-74
 • کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل – مهندسین مشاور اندیشکار- 74-73
 • مسؤل دفتر محلی مهندسین مشاور شهرسازی و معماری زیستا درخوزستان- 73-71
 • – مسؤل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان اتوبوس رانی اهواز- 73-71

دارای دو کتاب و حدود 30 مقاله علمی در مجلات معتبر علمی و همایش ها ی ملی و بین اللمللی و بیش از 80 طرح مطالعاتی

 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در سال تحصيلي 79-78
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در سال تحصيلي 82-81
 • استادنمونه دانشگاه آزاد اسلامي – منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامي در سال تحصيلي 80-79
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در سال تحصيلي 83-82
 • پژوهشگر نمونه دانشکده -دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در سال تحصيلي 90-89
 • بژوهشگر نمونه منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 91-90