معرفی رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان + سوابق
معرفی رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان + سوابق

سایت خبری شهر اولین ها//دکتر کوروش لطفی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان شد. برهمین اساس دکتر برومند زاده نایب رییس اول،مهندس جوادی نایب رییس دوم،دکتر لاری بقال دبیر و مهندس بهاری زاده خزانه دار انتخاب شدند. لطفی عضو هیات علمی دانشگاه در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز و در حال حاضر مدیر […]

سایت خبری شهر اولین ها//دکتر کوروش لطفی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان شد. برهمین اساس دکتر برومند زاده نایب رییس اول،مهندس جوادی نایب رییس دوم،دکتر لاری بقال دبیر و مهندس بهاری زاده خزانه دار انتخاب شدند.

لطفی عضو هیات علمی دانشگاه در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز و در حال حاضر مدیر گروه دکتری شهرسازی و کارشناسی ارشد طراحی شهری می باشد.

 سوابق حرفه ای و شغلی

 • عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- ۷۵ تاکنون
 • مدیرگروه دوره دکتری شهرسازی و کارشناسی ارشد طراحی شهری ۹۴
 • عضو کارگروه مدیریت شهری و شوراهای استانداری خوزستان –۹۱ تا ۹۲
 • عضو کمیته کارشناسی بازنگری طرح جامع شهر اهواز- اداره کل راه و شهرسازی خوزستان- ۹۱ تا ۹۲
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان- ۹۱ تا ۹۲
 • رییس گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی خوزستان ۹۱ تا ۹۲
 • مشاور شهردار اهواز- سال های ۸۶، ۸۹ و ۹۰

   مهندس مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان- ۷۹تا ۹۲-

 • معاون شهرسازی و معماری- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز- ۸۷-۸۶

–     عضو شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز- ۸۷

 • عضو کمیته تخصصی هدایت و راهبری شهرسازی و معماری – سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان -۸۶
 • مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- ۸۳-۸۲
 • نماینده مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون های کشوری- ۸۴-۸۳
 • عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی – ۸۳-۸۲
 • مشاور سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز- ۸۱
 • عضو گروه سنجش و نظارت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی-۸۱-۸۰
 • معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- ۸۲-۷۸
 • مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- ۷۶-۷۵
 • کارشناس برنامه ریزی شهری – سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان- ۷۵-۷۴
 • کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل – مهندسین مشاور اندیشکار- ۷۴-۷۳
 • مسؤل دفتر محلی مهندسین مشاور شهرسازی و معماری زیستا درخوزستان- ۷۳-۷۱
 • – مسؤل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان اتوبوس رانی اهواز- ۷۳-۷۱

دارای دو کتاب و حدود ۳۰ مقاله علمی در مجلات معتبر علمی و همایش ها ی ملی و بین اللمللی و بیش از ۸۰ طرح مطالعاتی

 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی ۷۹-۷۸
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی ۸۲-۸۱
 • استادنمونه دانشگاه آزاد اسلامی – منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۸۰-۷۹
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی ۸۳-۸۲
 • پژوهشگر نمونه دانشکده -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
 • بژوهشگر نمونه منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۹۱-۹۰