جوابیه شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان در خصوص خبر اخیر سایت خبری شهر اولین ها
جوابیه شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان در خصوص خبر اخیر سایت خبری شهر اولین ها

سایت خبری شهر اولین ها//شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان درخصوص مطلب مندرج در سایت خبری شهر اولین ها مسجدسلیمان مبنی بر مراجعه ی بیماربه بیمارستان 22بهمن شهرستان در آخرین ساعات روز پنج شنبه مورخ94/10/17 و عدم مداوای وی، ضمن تشکیل کمیته ی حقیقت یاب وباحضور میدانی وبررسی اسناد ومدارک و فیلم دوربین های مداربسته اعلام […]

سایت خبری شهر اولین ها//شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان درخصوص مطلب مندرج در سایت خبری شهر اولین ها مسجدسلیمان مبنی بر مراجعه ی بیماربه بیمارستان 22بهمن شهرستان در آخرین ساعات روز پنج شنبه مورخ94/10/17 و عدم مداوای وی، ضمن تشکیل کمیته ی حقیقت یاب وباحضور میدانی وبررسی اسناد ومدارک و فیلم دوربین های مداربسته اعلام می نماید تأخیر در انجام بخیه بدلیل انجام هماهنگی با توجه به حساسیت واهمیت موضوع(زیبایی و سن کم شیرخوار) و احتمال نیاز به ترمیم و استفاده از داروهای آرام بخش برای انجام دقیقتر که در اتاق عمل میسر است،بوده ولی متأسفانه با وجود راهنمایی های سوپروایزر وقت ، مریض بدون تشکیل پرونده بیمارستان را ترک کرد.

شایان ذکر است درخصوص هزینه ی 300000تومانی پس از بررسی موضوع هیچ یک از بیمار یا همراهان به واحد پذیرش مراجعه نکرده وحتی تشکیل پرونده انجام نشده وبا توجه به این امر اعلام هرگونه مبلغی کذب می باشد.

همچنین پزشک اورژانس بیمارستان نیز بصورت قطعی حضور داشته است و بیمار را باتوجه به شرایطش و بدون تشکیل پرونده ویزیت کرده واین خدمات را موکول به پرداخت هیچگونه هزینه ای نکرده است.