تغییر چهره ی مسجدسلیمان به همت شهروندان + تصاویر
تغییر چهره ی مسجدسلیمان به همت شهروندان + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها// مرحله سوم طرح جنگلانه با هدف نهال کاری و احیاط تپه های مشرف به محله باشگاه سوارکاران در مسجدسلیمان انجام گرفت.در این فعالیت که توسط انجمن نگین ایران زاگرس و با همکاری اداره محیط زیست و سازمان فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان صورت پذیرفت مشارکت چشمگیر شهروندان و اهالی منطقه را […]

سایت خبری شهر اولین ها// مرحله سوم طرح جنگلانه با هدف نهال کاری و احیاط تپه های مشرف به محله باشگاه سوارکاران در مسجدسلیمان انجام گرفت.در این فعالیت که توسط انجمن نگین ایران زاگرس و با همکاری اداره محیط زیست و سازمان فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان صورت پذیرفت مشارکت چشمگیر شهروندان و اهالی منطقه را بهمراه داشت.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، با توجه به ادامه روند نهال کاری ها در شهرستان مسجدسلیمان که بر اساس شناسایی مناطق بکر و مستعد صورت می پذیرد بزودی شاهد طبیعتی گسترده در مناطق مختلف خواهیم بود و این موضوع در افزایش سرانه فضای سبز مسجدسلیمان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

savarkaran  (2)savarkaran  (3)savarkaran  (4)savarkaran  (5)savarkaran  (14)savarkaran  (12)