انتخاب مجدد کورش حاجت پور بعنوان شهردار مسجدسلیمان با نظر اعضای شورای شهر
انتخاب مجدد کورش حاجت پور بعنوان شهردار مسجدسلیمان با نظر اعضای شورای شهر

سایت خبری شهر اولین ها// عضو شورای شهر مسجدسلیمان از کلیه اتهامات وارده تبرئه گردید . به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، عبدالله قاسمی عضو شورای شهر مسجد سلیمان ضمن تائید این خبر اظهار داشت به حکم دادگاه تجدید نظر کورش حاجت پور از کلیه اتهامات وارده از جمله حبس، تعلیق و محرومیت از خدمات […]

سایت خبری شهر اولین ها// عضو شورای شهر مسجدسلیمان از کلیه اتهامات وارده تبرئه گردید .

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، عبدالله قاسمی عضو شورای شهر مسجد سلیمان ضمن تائید این خبر اظهار داشت به حکم دادگاه تجدید نظر کورش حاجت پور از کلیه اتهامات وارده از جمله حبس، تعلیق و محرومیت از خدمات اجتماعی تبرئه گردید.

بنابراین این عضو شورای شهر می تواند در جلسات شرکت نماید.

عضو شورای شهر مسجد سلیمان در پاسخ به این سئوال که احتمالا مخالفت اداره کل شهری استانداری خوزستان با صدور حکم کورش حاجت پور شهردار منتخب شورای شهر به دلیل صدور حکم بدوی علیه ایشان بوده است. بنابراین آیا مصوبه قبلی شورا مبنی بر انتخابات کورش حاجت پور بعنوان شهردار منتخب به قوت خود باقی است؟

قاسمی پاسخ داد؛ انتخاب مجدد کورش حاجت پور بستگی به نظر اعضای شورای شهر دارد.

شایان ذکر است به استناد شکایت خلیل حیدری شهردار سابق مسجدسلیمان علیه کورش حاجت پور در دادگاه بدوی، نامبرده به حبس، تعلیق و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر از کلیه اتهامات وارد تبرئه گردید.

حالا سئوالی که مطرح می شود این است که آیا کورش حاجت پور اعاده حیثیت می نماید؟

گفته می شود مخالفت با شهرداری حاجت پور به دلیل اعمال نفوذ بود./عصرجهان