حضور پرشور مردم مسجدسلیمان در دور دوم انتخابات مجلس + تصاویر
حضور پرشور مردم مسجدسلیمان در دور دوم انتخابات مجلس + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها//دور دوم انتخابات مجلس شورا اسلامی در امروز حضورپرشورمردم همیشه درصحنه مسجدسلیمان درحال برگزاریست این حضورپرشور و حداکثری مردم مسجدسلیمان در دور دوم انتخابات مجلس شورا اسلامی درحالیست که آحاد مردم درحال حضور پیداکردن در شعب اخذ رای درهمه مناطق مسجدسلیمان هستند واین رای گیری تاساعت ۱۹ روز جمعه ادامه خواهد […]

سایت خبری شهر اولین ها//دور دوم انتخابات مجلس شورا اسلامی در امروز حضورپرشورمردم همیشه درصحنه مسجدسلیمان درحال برگزاریست این حضورپرشور و حداکثری مردم مسجدسلیمان در دور دوم انتخابات مجلس شورا اسلامی درحالیست که آحاد مردم درحال حضور پیداکردن در شعب اخذ رای درهمه مناطق مسجدسلیمان هستند واین رای گیری تاساعت ۱۹ روز جمعه ادامه خواهد داشت.حال باید دید از بین دو نامزد راه یافته به دوردوم انتخابات مجلس شورا اسلامی کدام یک راهی بهارستان خواهد شد.

1 (1)

1 (3)555