گزارش تصویری تمرینات نفت مسجدسلیمان پیش از انجام آخرین دیدار فصل
گزارش تصویری تمرینات نفت مسجدسلیمان پیش از انجام آخرین دیدار فصل

سایت خبری شهر اولین ها// تمرینات تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان جهت انجام اخرین دیدار فصل جاری در مسابقات لیگ یک صبح امروز در ورزشگاه شهیدبهنام محمدی برگزار گردید.

سایت خبری شهر اولین ها// تمرینات تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان جهت انجام اخرین دیدار فصل جاری در مسابقات لیگ یک صبح امروز در ورزشگاه شهیدبهنام محمدی برگزار گردید.