تغییر نام سه میدان اصلی شهرستان مسجدسلیمان به نام سه سردار بختیاری
تغییر نام سه میدان اصلی شهرستان مسجدسلیمان به نام سه سردار بختیاری

سایت خبری شهر اولین ها//جلسه ی شورای فرهنگی جهت نامگذاری میادین شهر به نامهای سرداران بختیاری برگزار گردید و مقرر شد تا نام سه میدان اصلی شهرستان به نام سه سردار بختیاری تغییر یابد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،جلسه ی نامگذاری محلات شهرستان مسجدسلیمان در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی در محل سالن […]

سایت خبری شهر اولین ها//جلسه ی شورای فرهنگی جهت نامگذاری میادین شهر به نامهای سرداران بختیاری برگزار گردید و مقرر شد تا نام سه میدان اصلی شهرستان به نام سه سردار بختیاری تغییر یابد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ،جلسه ی نامگذاری محلات شهرستان مسجدسلیمان در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان با حضور اعضاء به ریاست عزیز قنبری برگزار گردید.در این جلسه عزیز قنبری ریاست کمیسیون فرهنگی شورا و سیامک حاتمی ریاست شورای اسلامی شهر و اعضای دیگر شورا ضمن محکوم کردن هتک حرمت به تندیس سردار بزرگ بختیاری، سردار اسعد طی این جلسه مصوب گردید:

۱- میدان ورودی شهر بنام سردار اسعد بختیاری تغییر نام داده شود.

۲- میدان پنج بنگله بنام سردار بی بی مریم تغییر نام داده شود.

۳- میدان هشت بنگله بنام سردار علیمردان خان تغییر نام داده شود.