سردار اسعد بختیاری به ادبیات جهان تعلق دارد …
سردار اسعد بختیاری به ادبیات جهان تعلق دارد …

سایت خبری شهر اولین ها// رحیم جلیلی مهراد :  این همه حرفهای نامربوط وگلایه به سردارمحسن رضایی بی انصافیست… نبایداینقدر بی انصاف بود. چرا چند سال پیش کسی جرات نمیکرد نام میادین شهر خود را سردار اسعد بختیاری یا بی بی مریم بگذارد؟ آیا اگر محسن رضایی زمینه ملاقات چند تن از مردم مسجدسلیمان و […]

سایت خبری شهر اولین ها// رحیم جلیلی مهراد :  این همه حرفهای نامربوط وگلایه به سردارمحسن رضایی بی انصافیست…
نبایداینقدر بی انصاف بود.

چرا چند سال پیش کسی جرات نمیکرد نام میادین شهر خود را سردار اسعد بختیاری یا بی بی مریم بگذارد؟ آیا اگر محسن رضایی زمینه ملاقات چند تن از مردم مسجدسلیمان و بختیاری ها را با رهبر فرزانه انقلاب فراهم نمیکرد آیا اکنون مجسمه ی علیمردان خان در شهرستان اردل شهرهای دیگر چهارمحال بختیاری ایران وجود داشت ؟

اگر اجازه ی به حق ساخت مجسمه ی سردار اسعد و نصب آن در جونقان را داریم بخاطر پافشاری سردار محسن رضایی و دیدار با رهبری میباشد. اکنون بعضی افراد مدام از چشم سردار رضایی توقعات غیر منطقی دارند. بگذارید شفاف سازی کنم بعد از توهین به بختیاری ها در رسانه ملی با سریال سرزمین کهن، سردار محسن رضایی میخواهد ملاقاتی با رهبر انقلاب داشته باشد که در آنجا بود که رهبرمعظم انقلاب از رشادنهای مشروطه خواهان شهید علیمردان خان و و بی بی مریم تعریف و تمجید کردند. بعداز اینکه این موضوع نشست رسانه ای شد، همه بر آن شدند تا نام این بزرگان مشروطه خواهان را روی میادین شهر خود بگذارند تامسجدسلیمان نیز به بهانه روز زن اولین همایش سردار بی بی مریم را برگزار کند.
همه این موضوعات فرهنگی بخاطر ملاقات محسن رضایی و هیأت همراه با رهبر انقلاب بوجود آمد…

– سردار اسعد بختیاری به ادبیات جهان تعلق دارد
هنوز یادمان نرفته است آنهایی که تندیسهای ادیبان و مشاهیر این سرزمین را در تهران به سرقت برده اند.اکنون نیز همان تفکر تاریک خواه وهمان دستهای کج تیشه برمیدارند وبر چهره ی نماد مشروطه خواهان این سرزمین میزنند.غافل ازاینکه این افراد نادان ازریشه عمیق سرداران واقعی ایران درقلبهای این مردم بی خبرند.
سردار اسعد بختیاری نه تنها نماد مشروطه خواهی بلکه اورا باید یک نماد فرهنگی ادبی دانست. چراکه سردار اسعد بختیاری از پیشگامان ادبیات ترجمه دانست.متاسفانه در این زمینه هم ایشان موردکم لطفی قرارگرفتن.سرداراسعد بختیاری از نویسندگان ومترجمان خوب این سرزمین می باشد.امیدوارم دوستداران راه سردار اسعد بختیاری با خواندن کتابهایش در شناخت چهره ادبی ایشان بکوشند .