افزونه جلالی را نصب کنید. | 16 ربيع أول 1445 Saturday, 30 September , 2023
آتش توپخانه های خودی بر مواضع شورای شهر مسجدسلیمان !؟ 19 آذر 1396

آتش توپخانه های خودی بر مواضع شورای شهر مسجدسلیمان !؟

شهر اولین ها// این که ازگوشه وکنار، و رسانه ها با تومار نویسی و تهدید و اعتراض شورای شهرمان را مورد تهاجم قرار داده ایم منصفانه نیست .در طول یکی دوماه گذشته آتش توپخانه های خودی بر مواضع بی دفاع شورای شهر کوبنده ادامه داشت و هرکس به نوعی آنان را به سهل انگاری متهم می […]