شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ | 16 رجب 1442 Saturday, 27 February , 2021
اولین پل کابلی ایران در حال نابودی ۲۳ شهریور ۱۳۹۴

اولین پل کابلی ایران در حال نابودی

سایت خبری شهر اولین ها//محمد باقری: پدر بزرگ می گفت از (مال)که می آمدیم با دلی پر از واهمه و امیدی گنگ، راهی کمپ های شرکت نفت می شدیم.کوه و دشت و رمه و زندگی آمیخته با طبیعت،روحیاتمان را کوهستانی کرده بود،سخت و زمخت مثل صخره های ستبر کوه های زاگرس و لطیف شکننده مثل […]