شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ | 15 ذو الحجة 1442 Saturday, 24 July , 2021
در آستانه ی ۵ خرداد، سالروز فوران اولین چاه نفت خاورمیانه/ ای کاش نفتی نبود ؛ شاید بهتر می بود ، شاید … ۰۳ خرداد ۱۳۹۵

در آستانه ی ۵ خرداد، سالروز فوران اولین چاه نفت خاورمیانه/ ای کاش نفتی نبود ؛ شاید بهتر می بود ، شاید …

سایت خبری شهر اولین ها//در آستانه ی ۵ خرداد، سالروز فوران اولین چاه نفت خاورمیانه ﻧﺎﻡ: ﻧﻔﺖ ﺷﻬﺮﺕ : ﻃﻼﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ: ۵ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۲۸۷ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ: ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻭﺭ: ﻫﻤﻪ ﺟﺎ … ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎﻥ، ﻧﻤﺮﻩ ﯾﮏ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺩﮐﻞ ﭼﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ، […]