شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ | 16 رجب 1442 Saturday, 27 February , 2021
وقتی امکان برخی رفتار های ناهنجار اجتماعی در فضای مجازی ممکن می شود … ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

وقتی امکان برخی رفتار های ناهنجار اجتماعی در فضای مجازی ممکن می شود …

سایت خبری شهر اولین ها//برای تبیین بحران هویت در فضای مجازی، توجه به یک نکته مهم ضروری است. جوامع در حال گذار، عمدتا در حال سپری کردن و مواجه شدن با بحران های هویت دوره تاریخی خود معادل با دوره صنعتی شدن اروپا بوده اند. با این حال، به طور گریز ناپذیر با پدیده های […]

بحران هویت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ۲۵ دی ۱۳۹۴

بحران هویت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

سایت خبری شهر اولین ها//برای تبیین بحران هویت در فضای مجازی، توجه به یک نکته مهم ضروری است. جوامع در حال گذار، عمدتا در حال سپری کردن و مواجه شدن با بحران های هویت دوره تاریخی خود معادل با دوره صنعتی شدن اروپا بوده اند. با این حال، به طور گریز ناپذیر با پدیده های […]