شنبه, ۲۹ مرداد , ۱۴۰۱ | 23 محرم 1444 Saturday, 20 August , 2022
ایجاد اتحاد آسیایی آفریقایی علیه صهیونیست و آمریکا 22 مهر 1400

ایجاد اتحاد آسیایی آفریقایی علیه صهیونیست و آمریکا

دولتها و ملتهای آسیایی و آفریقایی باید خطر صهیونیست را درک کنند تا به یک تعامل و نقطه نظر واحد برسند، تا بشود علیه صهیونیست در سازمان ملل و هم در عرصه سیاسی و دیپلماسی متحد عمل کنند. همینطور که آمریکا وزیر امور خارجه اش را به سفرهای دوره ای می فرستد تا دولتها را […]